}

Van một chiều, thép A216 Grade WCC

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4 666 191 71
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Name / Tên:  Van một chiều, thép A216 Grade WCC
Van một chiều xoay, thép A216 Grade WCC Van một chiều lá lật, thép A216 Grade WCC
Van kiểm tra, thép A216 Grade WCC
Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ: Thép đúc Carbon ASTM A216 Grade WCC UNS J02503
Types of Body Bonnet Joint / khớp nối cơ thể Bonnet: Bolted Cover Bolted-Bonnet-(BB)
Types of Disk/Các loại đĩa: Top Hinged Swing Type Disc Tilting disk  Tilting  Disc
Pressure Rating / Mức áp suất: Class 150, Class 300, Class 400, Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500
150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500#, 2500#
150 LBS, 300 LBS, 400 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS
150 PSI, 300 PSI, 400 PSI, 600 PSI, 900 PSI, 1500 PSI, 2500 PSI
CL150, CL300, CL400, CL600, CL900, CL2500
150LB, 300LB, 400LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB
#150, #300, #400, #600, #900, #1500, #2500
Connection type ends / Loại kết nối kết thúc: Raised Face Flange, ANSI/ASME B16.5 Flange RF, ANSI/ASME B16.5
Flat Face Flange, ANSI/ASME B16.5 Flange FF, ANSI/ASME B16.5
Ring -Type Joint Flange,  ANSI/ASME B16.5 RTJ-Flange,  ANSI/ASME B16.5
Flange ANSI/ASME B16.47 Series, A  Flange MSS SP44
Flange ANSI/ASME B16.47 Series, B Flange API 605
Butt Weld, ANSI/ ASME B16.25 BW, ANSI/ ASME B16.25
Kiểu kết nối: Mặt bích Raised Face, ANSI/ASME B16.5 Kiểu kết nối: Mặt bích RF, ANSI/ASME B16.5
Kiểu kết nối: Mặt bích Flat Face, ANSI/ASME B16.5 Kiểu kết nối: Mặt bích FF, ANSI/ASME B16.5
Kiểu kết nối: Mặt bích Ring-Type Joint,  ANSI/ASME B16.5 Kiểu kết nối: Mặt bích RTJ, ANSI/ASME B16.5
Kiểu kết nối: Mặt bích ANSI/ASME B16.47 Series, A Kiểu kết nối: Mặt bích MSS SP44
Kiểu kết nối: Mặt bích ANSI/ASME B16.47 Series, B Kiểu kết nối: Mặt bích API 605
Kiểu kết nối: Hàn mông, ANSI/ ASME B16.25 Kiểu kết nối: Hàn mông, ANSI/ ASME B16.25
Basic Design: ANSI B16.34 / API 600 / API 6D (BS 1868) ASME B16.34/ API 600 / API 6D (BS 1868)
Wall Thickness: ANSI B16.34 ASME B16.34
Face to Face: ANSI B16.10 ASME B16.10
End to End: ANSI B16.10 ASME B16.10
Pressure/Temperature Rating: Pressure - temperature ratings: ANSI /ASME B16.34
Test and Inspection API - 598
Manufacturing to NACE MR0175 on request
Tiêu chuẩn thiết kế - Basic Design: ANSI B16.34 / API 600 ASME B16.34/ API 600
Face to Face: ANSI B16.10 ASME B16.10
Kiểm tra và nghiệm thu - Test and Inspection: API - 598
Tiêu chuẩn đánh dấu - Marking: MSS-SP-25
Tiêu chuẩn Áp suất và nhiệt độ - Pressure - temperature ratings: ANSI /ASME B16.34
Tiêu chuẩn kiểm tra độ cứng và ăn mòn Manufacturing to NACE MR0175 on request
Tìm kiếm trên Google: Van một chiều, Thép A216 Grde WCC
Tên sản phẩm  Vật liệu Áp suất Kiểu kêt nối Tiêu chuẩn
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 150# Mặt bích RF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 300# Mặt bích RF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 400# Mặt bích RF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 600# Mặt bích RF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 900# Mặt bích RF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 1500# Mặt bích RF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 2500# Mặt bích RF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều thép A216 Grade WCC, Mặt bích RTJ
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 150# Mặt bích RTJ ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 300# Mặt bích RTJ ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 400# Mặt bích RTJ ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 600# Mặt bích RTJ ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 900# Mặt bích RTJ ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 1500# Mặt bích RTJ ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 2500# Mặt bích RTJ ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều thép A216 Grade WCC, Mặt bích FF
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 150# Mặt bích FF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 300# Mặt bích FF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 400# Mặt bích FF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 600# Mặt bích FF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 900# Mặt bích FF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 1500# Mặt bích FF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều mặt bích Thép ASTM A216 Gr.WCC 2500# Mặt bích FF ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều thép A216 Grade WCC, Hàn mông
Van một chiều thép hàn Thép ASTM A216 Gr.WCC 150# Butt weld - (Hàn Mông) ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều thép hàn Thép ASTM A216 Gr.WCC 300# Butt weld - (Hàn Mông) ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều thép hàn Thép ASTM A216 Gr.WCC 400# Butt weld - (Hàn Mông) ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều thép hàn Thép ASTM A216 Gr.WCC 600# Butt weld - (Hàn Mông) ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều thép hàn Thép ASTM A216 Gr.WCC 900# Butt weld - (Hàn Mông) ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều thép hàn Thép ASTM A216 Gr.WCC 1500# Butt weld - (Hàn Mông) ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Van một chiều thép hàn Thép ASTM A216 Gr.WCC 2500# Butt weld - (Hàn Mông) ANSI B16.34 / API 600 / (API 6D)
Standard / Tiêu chuẩn
Basic Design: API 600  Design: API 6D Wall Thickness: ASME B16.34
Basic Design: B1414 Design: ISO 10434 Pressure Test: ISO 5208
Pressure Temperature Rating: ASME B16.34 Wall Thickness: ANSI B16.34 Pressure Test: API 598
Pressure Temperature Rating: ASME B16.34 Pressure Temperature Rating: ANSI B16.34 Marking: MSS SP-25 
and testing requirement of BS EN 12266-1 Meets design requirement : ISO 15761 / IBR Welding end dimension : 
Pressure-temperature rating : BS 1560 Face to face and end to:  BS 2080 BS 1868
Basic Design: API 600  Basic Design: API 6D Wall Thickness ASME B16.34
Basic Design: B1414 Basic Design: ISO 10434 Pressure Test: ISO 5208
Basic Design: ASME B16.34 Basic Design: ANSI B16.34 Pressure Test: API 598
Pressure Temperature Rating: Pressure Temperature Rating: Marking: MSS SP-25 
 ASME B16.34  ANSI B16.34  
Face to Face: ANSI B16.10 Face to Face: ISO 5752 Flange : RF, ASME B16.5
End Flange : RTJ, ASME B16.5 End Flange: RTJ, ANSI B16.5 Flange : Flange, MSS SP-44
End: Butt weld, ASME B16.25 End: Butt weld, ANSI B16.25 End: BW, ASME B16.25
End: Flange ANSI B16.5, FF End: Flange ASME B16.47 Series, B End: Flange ANSI B16.47 Series, B
 End: Flange ASME B16.47 Series, A End: Flange ANSI B16.47 Series, A End: Flange MSS SP44
API-6D SS API-6A API-6FA
Wall Thickness: ANSI B16.34 Pressure Test: BS 56755 Par1
Basic Design: NACE MR.01.75 Face to Face: ASME B16.10
Pressure Test: BS 56755 Par1 API-598 
Face to Face: ASME B16.10 End Flange :RF, ANSI B16.5
General  Design : BS 1873 End Flange :ASME B16.5, FF
API-Q1 End: BW, ANSI B16.25
Basic Design: ANSI B16.34  End: Flange API 605
Basic Design: NACE MR.01.75 Size: 1/2"-24"

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838