}

Van cầu thép đúc A352 Grade LC3

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên sản phẩm: Van cầu thép đúc A352 Grade LC3
Mô tả: Van cầu thép đúc ASTM A352 Grade LC3
Tìm kiếm Goole: Van cầu - (Search google: Globe valve)
Basic Design: Thiết kế cơ bản: ASME B16.34 ANSI B16.34 BS1873 API 600
Face to Face: Mặt đối mặt: ASME B16.10 ANSI B16.10
End to End Kết thúc đến kết thúc ASME B16.10 ANSI B16.10
Pressure - temperature ratings Áp suất và nhiệt độ ASME B16.34 ANSI B16.34 MSS SP 61 
Test and Inspection: Kiểm tra và nghiệm thu: API - 598
Marking: Đánh dấu MSS-SP-25
Manufacturing to on request Sản xuất theo yêu cầu NACE MR0175
Specification for Pipeline valves Đặc điểm kỹ thuật cho van đường ống API 6D
Fire Test for Valves Thử lửa cho van API 6FA
Vật liệu: Thép đúc, Ferritic và Martensitic ASTM  A352 Grade LC3
Material: Steel Cast , Ferritic and Martensitic ASTM A352 Grade LC3
American Society for Testing and Materials Symbol UNS Number
ASTM  A352 Grade LC3 J31550
Type Name: Van cầu thép đúc ASTM A352 Grade LC3
Van cầu ASTM A352 Grade LC3 Y-Van cầu ASTM A352 Grade LC3
Loại góc Van cầu ASTM A352 Grade LC3 Van cầu thép đúc ASTM A352 Grade LC3
Van cầu góc ASTM A352 Grade LC3 Van cầu chữ Y Thép đúc ASTM A352 Grade LC3
Van cầu áp suất cao ASTM A352 Grade LC3 Van cầu kiểu góc ASTM A352 Grade LC3
Các mẫu  Body Van cầu (Globe Valve Body Patterns)
Angle Pattern Pattern or Y – Pattern
Z types Y types
Pattern (also known as Tee Pattern or T – Pattern or Z – Pattern)
Oblique Pattern (also known as Wye Pattern or Y – Pattern)
Angle Types
Globe Valve Types based on Body Bonnet Connection
Screwed Bonnet Bolted-Bonnet (BB)
Welded-Bonnet (WB) Pressure-Seal Bonnet
Flanged Bonnet Union Ring Bonnet
Pressure Seal Bonnet Connection
Types of Stem movement
Rising Stem or OS & Y Type Outside Stem and Screw Type
Non-rising Stem type Inside Stem Screw
Outside Stem Screw 
Các loại đĩa van cầu (Globe Valve Disk Types)
Ball Type Disk  Needle Type Disk 
Composite type Disk  Plug Disc
Conventional Disc Rotating Stem with Integral Disc
Rotating Stem with Non Integral Disc Non Rotating Stem with Integral Disc
Non Rotating Stem with Non Integral Disc
Áp suất: Van cầu ASTM A352 Grade LC3
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150# Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300#
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400# Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600#
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900# Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500#
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500# Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 LBS
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 LBS Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 LBS
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 LBS Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 LBS
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 LBS Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 LBS
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 PSI Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 PSI
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 PSI Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 PSI
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 PSI Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 PSI
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 PSI Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 150
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 300 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 400
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 600 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 900
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 1500 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 2500
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150LB Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300LB
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400LB Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600LB
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900LB Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500LB
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500LB Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL150
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL300 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL400
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL600 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL900
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL1500 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL2500
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150# Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300#
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400# Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600#
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900# Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500#
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500# Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 LBS
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 LBS Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 LBS
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 LBS Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 LBS
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 LBS Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 LBS
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 PSI Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 PSI
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 PSI Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 PSI
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 PSI Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 PSI
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 PSI Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 150
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 300 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 400
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 600 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 900
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 1500 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 2500
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150LB Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300LB
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400LB Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600LB
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900LB Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500LB
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500LB Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL150
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL300 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL400
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL600 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL900
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL1500 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL2500
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150# Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300#
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400# Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600#
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900# Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500#
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500# Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 LBS
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 LBS Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 LBS
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 LBS Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 LBS
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 LBS Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 LBS
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 PSI Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 PSI
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 PSI Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 PSI
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 PSI Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 PSI
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 PSI Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 150
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 300 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 400
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 600 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 900
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 1500 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 2500
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150LB Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300LB
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400LB Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600LB
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900LB Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500LB
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500LB Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL150
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL300 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL400
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL600 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL900
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL1500 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL2500
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150# Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300#
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400# Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600#
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900# Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500#
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500# Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 LBS
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 LBS Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 LBS
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 LBS Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 LBS
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 LBS Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 LBS
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 PSI Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 PSI
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 PSI Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 PSI
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 PSI Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 PSI
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 PSI Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 150
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 300 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 400
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 600 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 900
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 1500 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 2500
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150LB Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300LB
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400LB Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600LB
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900LB Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500LB
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500LB Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL150
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL300 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL400
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL600 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL900
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL1500 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL2500
Vạn Hành Van Cầu (Operate Globe Valve)
Handwheel Gear Operation For 
Handwheel Axis Position indicator on gear box
Locking device on the handwheel Manual Bevel Gear with Air Wrench
Handwheel with locking device (open) Handwheel with chain
Manual Bevel Gear Operator Manual Bevel Gear with position indicator
Manual Bevel Gear with Air Wrench Manual Bevel Gear Operator with locking
Manual Bevel Gear Operator with ocking device (open) Hammerblow Handwheel
Direct mount Electric Motor Operator  
Chain Wheel  Hydraulic Operator
Operator mounted by customer Limit Mocro Switches
CylinDer Actuators Lift Indicator
Bevel Gearing With Horizontal Handwheel Electric Actuators
Extension Stem Floor Stand
Locking device on the gear box Pneumatic Operator
Floor Stand With Universal Joint Handwheel with locking device 
Electric Motor Operator with Bevel Gear Manual Bevel Gear Operator with Chainwheel 
Bevel Gearing Gear Operator
PNEUMATIC OPERATOR Locking device (Chain & Padlock)
Locking device (Gear) Cylinder Actuators
Direct mount Electric Motor Operator with thermal compensating device
Quay tay Hoạt động bánh răng cho
Trục quay tay Chỉ báo vị trí trên hộp số
Khóa thiết bị trên tay quay Bánh răng côn bằng tay với cờ lê khí
Tay quay có thiết bị khóa (mở) Tay quay có xích
Người vận hành bánh răng côn bằng tay Bánh răng côn bằng tay với chỉ báo vị trí
Bánh răng côn bằng tay với cờ lê khí Bộ điều khiển bánh răng côn bằng tay có khóa
Người vận hành bánh răng côn bằng tay với thiết bị gắn (mở) Tay quay búa
Nhà điều hành động cơ điện gắn kết trực tiếp Người vận hành thủy lực
Bánh xe xích Giới hạn công tắc Mocro
Nhà điều hành do khách hàng gắn kết Chỉ báo nâng
Bộ truyền động CylinDer Thiết bị truyền động điện
Bánh răng côn với tay quay ngang Sàn đứng
Thân cây mở rộng Người vận hành khí nén
Khóa thiết bị trên hộp số Tay quay với thiết bị khóa
Sàn đứng với khớp chung Bộ điều khiển bánh răng côn bằng tay với bánh xích
Người vận hành động cơ điện với bánh răng côn Người vận hành bánh răng
Bánh răng côn Thiết bị khóa (Chuỗi & Ổ khóa)
VẬN HÀNH KHÍ NÉN Thiết bị truyền động xi lanh
Thiết bị khóa (Bánh răng)
Người vận hành động cơ điện gắn trực tiếp với thiết bị bù nhiệt
Kết nối van cầu (Type Connection: Globe Valve)
Type end: Flange Raised Face, ANSI/ASME B16.5 Type end: Flange RF, ANSI/ASME B16.5
Type end: Flange Flat Face, ANSI/ASME B16.5 Type end: Flange FF, ANSI/ASME B16.5
Type end: Flange Ring-Type Joint,  ANSI/ASME B16.5 Type end: Flange RTJ, ANSI/ASME B16.5
Type End: Flange ANSI/ASME B16.47 Series, A Type End: Flange MSS SP44
Type End: Flange ANSI/ASME B16.47 Series, B Type End: Flange API 605
Type End: Butt Weld, ANSI/ ASME B16.25 Type End: BW, ANSI/ ASME B16.25
Kết nối: Mặt bích, Raised Face, ANSI/ASME B16.5 Kết nối: Mặt bích, RF, ANSI/ASME B16.5
Kết nối: Mặt bích, Flat Face, ANSI/ASME B16.5 Kết nối: Mặt bích, FF, ANSI/ASME B16.5
Kết nối: Mặt bích, Ring-Type Joint, ANSI/ASME B16.5 Kết nối: Mặt bích, RTJ, ANSI/ASME B16.5
Kết nối: Mặt bích, ANSI/ASME B16.47 Series, A Kết nối: Mặt bích, MSS SP44
Kết nối: Mặt bích, ANSI/ASME B16.47 Series, B Kết nối: Mặt bích, API 605
Kết nối: Hàn mông ANSI/ ASME B16.25 Kết nối hàn: ANSI/ ASME B16.25
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Raised Face Mặt bích Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Mặt bích RF
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Flat Face Mặt bích Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Mặt bích FF
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Ring-Type Joint Mặt bích Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Mặt bích RTJ
Butt weld, Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, BW
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Hàn mông Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Hàn nối đầu
Tiêu chuẩn : Van cầu 
Basic Design: API 600  Design: API 6D Wall Thickness: ASME B16.34
Basic Design: B1414 Design: ISO 10434 Pressure Test: ISO 5208
Pressure Temperature Rating: ASME B16.34 Wall Thickness: ANSI B16.34 Pressure Test: API 598
Pressure Temperature Rating: ASME B16.34 Pressure Temperature Rating: ANSI B16.34 Marking: MSS SP-25 
and testing requirement of BS EN 12266-1 Meets design requirement : ISO 15761 / IBR Welding end dimension : BS 1873 
Pressure-temperature rating : BS 1560 Face to face and end to:  BS 2080  
Basic Design: API 600  Basic Design: API 6D Wall Thickness ASME B16.34
Basic Design: B1414 Basic Design: ISO 10434 Pressure Test: ISO 5208
Basic Design: ASME B16.34 Basic Design: ANSI B16.34 Pressure Test: API 598
Pressure Temperature Rating: Pressure Temperature Rating: Marking: MSS SP-25 
 ASME B16.34  ANSI B16.34  
Face to Face: ANSI B16.10 Face to Face: ISO 5752 Flange : RF, ASME B16.5
End Flange : RTJ, ASME B16.5 End Flange: RTJ, ANSI B16.5 Flange : Flange, MSS SP-44
End: Butt weld, ASME B16.25 End: Butt weld, ANSI B16.25 End: BW, ASME B16.25
End: Flange ANSI B16.5, FF End: Flange ASME B16.47 Series, B End: Flange ANSI B16.47 Series, B
 End: Flange ASME B16.47 Series, A End: Flange ANSI B16.47 Series, A End: Flange MSS SP44
API-6D SS API-6A API-6FA
Wall Thickness: ANSI B16.34 Pressure Test: BS 56755 Par1
Basic Design: NACE MR.01.75 Face to Face: ASME B16.10
Pressure Test: BS 56755 Par1 API-598 
Face to Face: ASME B16.10 End Flange :RF, ANSI B16.5
General  Design : BS 1873 End Flange :ASME B16.5, FF
API-Q1 End: BW, ANSI B16.25
Basic Design: ANSI B16.34  End: Flange API 605
Basic Design: NACE MR.01.75 Size: 1/2"-24"
Tên sản phẩm:  Van cầu, thép đúc A352 Grade LC3
Mô tả: Trim - Van cầu thép ASTM A352 Grade LC3
Tìm kiếm Goole: Van cầu - (Search google: Globe valve)
Basic Design: Thiết kế cơ bản: ASME B16.34 ANSI B16.34 BS1873 API 600
Face to Face: Mặt đối mặt: ASME B16.10 ANSI B16.10
End to End Kết thúc đến kết thúc ASME B16.10 ANSI B16.10
Pressure - temperature ratings Áp suất và nhiệt độ ASME B16.34 ANSI B16.34 MSS SP 61 
Test and Inspection: Kiểm tra và nghiệm thu: API - 598
Marking: Đánh dấu MSS-SP-25
Manufacturing to on request Sản xuất theo yêu cầu NACE MR0175
Specification for Pipeline valves Đặc điểm kỹ thuật cho van đường ống API 6D
Fire Test for Valves Thử lửa cho van API 6FA
Vật liệu: Thép đúc, Ferritic và Martensitic ASTM  A352 Grade LC3
Material: Steel Cast , Ferritic and Martensitic ASTM A352 Grade LC3
American Society for Testing and Materials Symbol UNS Number
ASTM  A352 Grade LC3 J31550
Type Name: Van cầu Thép đúc ASTM A352 Grade LC3
Van cầu ASTM A352 Grade LC3 Y-Van cầu ASTM A352 Grade LC3
Loại góc Van cầu ASTM A352 Grade LC3 Van cầu Thép đúc ASTM A352 Grade LC3
Van cầu góc ASTM A352 Grade LC3 Van cầu chữ Y Thép đúc ASTM A352 Grade LC3
Van cầu áp suất cao ASTM A352 Grade LC3 Van cầu kiểu góc ASTM A352 Grade LC3
Các mẫu  Body Van cầu (Globe Valve Body Patterns)
Angle Pattern Pattern or Y – Pattern
Z types Y types
Pattern (also known as Tee Pattern or T – Pattern or Z – Pattern)
Oblique Pattern (also known as Wye Pattern or Y – Pattern)
Angle Types
Globe Valve Types based on Body Bonnet Connection
Screwed Bonnet Bolted-Bonnet (BB)
Welded-Bonnet (WB) Pressure-Seal Bonnet
Flanged Bonnet Union Ring Bonnet
Pressure Seal Bonnet Connection
Types of Stem movement
Rising Stem or OS & Y Type Outside Stem and Screw Type
Non-rising Stem type Inside Stem Screw
Outside Stem Screw 
Các loại đĩa van cầu (Globe Valve Disk Types)
Ball Type Disk  Needle Type Disk 
Composite type Disk  Plug Disc
Conventional Disc Rotating Stem with Integral Disc
Rotating Stem with Non Integral Disc Non Rotating Stem with Integral Disc
Non Rotating Stem with Non Integral Disc
Vật liệu - Material: API TRIM # of  STEM, Valves
API TRIM # BASE MATERIAL MATERIAL FOR SEAT MATERIAL FOR DISC BACKSEAT MATERIAL FOR STEM
MATERIAL
1 410 410 410 410 410
2 304 304 304 304 304
3 F310 310 310 310 310
4 Hard 410 Hard 410 410 410 410
5 Hardfaced Stellite Stellite 410 410
5A Hardfaced Ni-Cr Ni-Cr 410 410
6 410 and Cu-Ni Cu-Ni Cu-Ni 410 410
7 410 and Hard 410 Hard 410 Hard 410 410 410
8 410 and Hardfaced Stellite 410 410 410
8A 410 and Hardfaced Ni-Cr 410 410 410
9 Monel Monel Monel Monel Monel
10 316 316 316 316 316
11 Monel Stellite Monel Monel Monel
12 316 and Hardfaced Stellite 316 316 316
13 Alloy 20 Alloy 20 Alloy 20 Alloy 20 Alloy 20
14 Alloy 20 and Hardfaced Stellite Alloy 20 Alloy 20 Alloy 20
15 304 and Hardfaced Stellite Stellite 304 304
16 316 and Hardfaced Stellite Stellite 316 316
17 347 and Hardfaced Stellite Stellite 347 347
18 Alloy 20 and Hardfaced Stellite Stellite Alloy 20 Alloy 20
API TIM NO 1
NOMINAL TRIM
410
TRIM CODE
F6
STEM AND OTHER TRIM PARTS
410 (13Cr) (200-275 HBN)
DISC/WEDGE
F6 (13Cr) (200 HBN)
TRIM MATERIAL GRADE
13Cr-0.75Ni-1Mn
SEAT SURFACE
410 (13Cr)(250 HBN min)
API TIM NO 2
NOMINAL TRIM
304
TRIM CODE
304
STEM AND OTHER TRIM PARTS
304
DISC/WEDGE
304 (18Cr-8Ni)
SEAT SURFACE
304 (18Cr-8Ni)
TRIM MATERIAL GRADE
19Cr-9.5Ni-2Mn-0.08C
API TIM NO 3
NOMINAL TRIM
310
TRIM CODE
310
STEM AND OTHER TRIM PARTS
(25Cr-20Ni)
DISC/WEDGE
310 (25Cr-20Ni)
SEAT SURFACE
310 (25Cr-20Ni)
TRIM MATERIAL GRADE
25Cr-20.5Ni-2Mn
API TIM NO 4
NOMINAL TRIM
410 - Hard
TRIM CODE
F6H
STEM AND OTHER TRIM PARTS
410 (13Cr) (200-275 HBN)
DISC/WEDGE
F6 (13Cr) (200-275 HBN)
SEAT SURFACE
F6 (13Cr) (275 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
13Cr-0.75Ni-1Mn
API TIM NO 5
NOMINAL TRIM
410 - Full Hard faced
TRIM CODE
F6HF
STEM AND OTHER TRIM PARTS
410 (13Cr) (200-275 HBN)
DISC/WEDGE
F6+St Gr6 (CoCr Alloy) (350 HBN min)
SEAT SURFACE
410+St Gr6 (CoCr Alloy) (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
13Cr-0.5Ni-1Mn/Co-Cr-A
API TIM NO 5A
NOMINAL TRIM
410 - Full Hard faced
TRIM CODE
F6HF
STEM AND OTHER TRIM PARTS
410 (13Cr) (200-275 HBN)
DISC/WEDGE
F6+Hardf. NiCr Alloy (350 HBN min)
SEAT SURFACE
F6+Hardf. NiCr Alloy (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
13Cr-0.5Ni-1Mn/Co-Cr-A
API TIM NO 6
NOMINAL TRIM
410 and Ni-Cu
TRIM CODE
F6HFS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
410 (13Cr) (200-275 HBN)
DISC/WEDGE
Monel 400® (NiCu Alloy) (250 HBN min)
SEAT SURFACE
Monel 400® (NiCu Alloy) (175 HBN min
TRIM MATERIAL GRADE
13Cr-0.5Ni-1Mn/Ni-Cu
API TIM NO 7
NOMINAL TRIM
410 - Very Hard
TRIM CODE
F6HF+
STEM AND OTHER TRIM PARTS
410 (13Cr) (200-275 HBN
DISC/WEDGE
F6 (13Cr) (250 HBN min
SEAT SURFACE
F6 (13Cr) (750 HB)
TRIM MATERIAL GRADE
13Cr-0.5Ni-1Mo/13Cr-0.5Ni-Mo
API TIM NO 8
NOMINAL TRIM
410 - Hard faced
TRIM CODE
F6HFS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
410 (13Cr) (200-275 HBN
DISC/WEDGE
410 (13Cr) (250 HBN min)
SEAT SURFACE
410+St Gr6 (CoCr Alloy) (350 HBN min
TRIM MATERIAL GRADE
13Cr-0.75Ni-1Mn/1/2Co-Cr-A
API TIM NO 8A
NOMINAL TRIM
410 - Hard faced
TRIM CODE
F6HFS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
410 (13Cr) (200-275 HBN)
DISC/WEDGE
F6 (13Cr) (250 HBN min)
SEAT SURFACE
410+Hardf. NiCr Alloy (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
13Cr-0.75Ni-1Mn/1/2Co-Cr-A
API TIM NO 9
NOMINAL TRIM
Monel®
TRIM CODE
Monel®
STEM AND OTHER TRIM PARTS
Monel® (NiCu Alloy)
DISC/WEDGE
Monel 400® (NiCu Alloy
SEAT SURFACE
Monel 400® (NiCu Alloy)
TRIM MATERIAL GRADE
70Ni-30Cu
API TIM NO 10
NOMINAL TRIM
316
TRIM CODE
316
STEM AND OTHER TRIM PARTS
316 (18Cr-Ni-Mo)
DISC/WEDGE
316 (18Cr-Ni-Mo)
SEAT SURFACE
316 (18Cr-Ni-Mo
TRIM MATERIAL GRADE
18Cr-12Ni-2.5Mo-2Mn
API TIM NO 11
NOMINAL TRIM
Monel - Hard faced
TRIM CODE
MonelHFS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
Monel® (NiCu Alloy)
DISC/WEDGE
Monel® (NiCu Alloy)
SEAT SURFACE
Monel 400®+St Gr6 (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
70Ni-30Cu/1/2Co-Cr-A
API TIM NO 11A
NOMINAL TRIM
Monel - Hard faced
TRIM CODE
MonelHFS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
Monel® (NiCu Alloy)
DISC/WEDGE
Monel® (NiCu Alloy)
SEAT SURFACE
Monel 400T+HF NiCr Alloy
(350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
70Ni-30Cu/1/2Co-Cr-A
API TIM NO 12
NOMINAL TRIM
316 - Hard faced
TRIM CODE
316HFS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
316 (Cr-Ni-Mo)
DISC/WEDGE
316 (18Cr-8Ni-Mo)
SEAT SURFACE
316+St Gr6 (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
18Cr-12Ni-2.5Mo-2Mn1/2Co-Cr-A
API TIM NO 12A
NOMINAL TRIM
316 - Hard faced
TRIM CODE
316HFS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
316 (Cr-Ni-Mo)
DISC/WEDGE
316 (18Cr-8Ni-Mo)
SEAT SURFACE
316 Hardf. NiCr Alloy (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
18Cr-12Ni-2.5Mo-2Mn1/2Co-Cr-A
API TIM NO 13
NOMINAL TRIM
Alloy 20
TRIM CODE
Alloy 20
STEM AND OTHER TRIM PARTS
Alloy 20 (19Cr-29Ni)
DISC/WEDGE
Alloy 20 (19Cr-29Ni)
SEAT SURFACE
Alloy 20 (19Cr-29Ni)
TRIM MATERIAL GRADE
29Ni-19Cr-2.5Mo-0.07C
API TIM NO 14
NOMINAL TRIM
Alloy 20 - Hard face
TRIM CODE
Alloy 20HFS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
Alloy 20 (19Cr-29Ni)
DISC/WEDGE
Alloy 20 (19Cr-29Ni)
SEAT SURFACE
Alloy 20 St Gr6 (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
29Ni-19Cr-2.5Mo-0.07C/1/2Co-Cr-A
API TIM NO 14A
NOMINAL TRIM
Alloy 20 - Hard faced
TRIM CODE
Alloy 20HFS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
Alloy 20 (19Cr-29Ni)
DISC/WEDGE
Alloy 20 (19Cr-29Ni)
SEAT SURFACE
Alloy 20 Hardf. NiCr Alloy (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
29Ni-19Cr-2.5Mo-0.07C/1/2Co-Cr-A
API TIM NO 15
NOMINAL TRIM
304 - Full Hard faced
TRIM CODE
304HS
STEM AND OTHER TRIM PARTS
304 (18Cr-8Ni-Mo)
DISC/WEDGE
304St Gr6
SEAT SURFACE
304+St Gr6 (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
19Cr-9.5Ni-2Mn-0.08C/1/2Co-Cr-A
API TIM NO 16
NOMINAL TRIM
316 - Full Hard faced
TRIM CODE
316HF
STEM AND OTHER TRIM PARTS
316 HF (18Cr-8Ni-Mo)
DISC/WEDGE
316+St Gr6 (320 HBN min)
SEAT SURFACE
316+St Gr6 (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
18Cr-12Ni-2.5Mo-2Mn/Co-Cr-Mo
API TIM NO 17
NOMINAL TRIM
347 - Full Hard faced
TRIM CODE
347HF
STEM AND OTHER TRIM PARTS
347 HF (18Cr-10Ni-Cb)
DISC/WEDGE
347+St Gr6 (350 HBN min)
SEAT SURFACE
347+St Gr6 (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
18Cr-10Ni-Cb/Co-Cr-A
API TIM NO 18
NOMINAL TRIM
Alloy 20 - Full Hardfaced
TRIM CODE
Alloy 20 HF
STEM AND OTHER TRIM PARTS
Alloy 20 (19Cr-29Ni)
DISC/WEDGE
Alloy 20+St Gr6 (350 HBN min)
SEAT SURFACE
Alloy 20+St Gr6 (350 HBN min)
TRIM MATERIAL GRADE
19 Cr-29Ni/Co-Cr-A
API Trim Number Special
NOMINAL TRIM
Bronze
TRIM CODE
Bronze
STEM AND OTHER TRIM PARTS
410 (CR13)
DISC/WEDGE
Bronze
SEAT SURFACE
Bronze
TRIM MATERIAL GRADE
NOMINAL TRIM
Alloy 625
TRIM CODE
Alloy 625
STEM AND OTHER TRIM PARTS
Alloy 625
DISC/WEDGE
Alloy 625
SEAT SURFACE
Alloy 625
API Trim Number NACE
Specially treated 316 or 410 trim combined with B7M bolts and 2HM nuts to meet NACE MR-01-75 requirements.
API Trim Number Full Stellite
Full Hardfaced trim, suitable for abrasive and severe services up to 1200°F (650°C).
Áp suất: Van cầu Thép đúc  A352 Grade LC3, API 600
Class 150 Class 300 Class 400 Class 600 Class 900 Class 1500
Class 2500 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 LBS 300 BLS 400 LBS 600 LBS
900 LBS 1500 LBS 2500 LBS 150 PSI 300 PSI 400 PSI
600 PSI 900 PSI 1500 PSI 2500 PSI CL150 CL300
CL400 CL600 CL900 CL1500 CL2500 150LB
300LB 400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB
Áp suất: Van cầu ASTM A352 Grade LC3
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150# Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300#
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400# Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600#
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900# Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500#
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500# Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 LBS
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 LBS Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 LBS
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 LBS Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 LBS
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 LBS Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 LBS
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 PSI Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 PSI
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 PSI Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 PSI
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 PSI Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 PSI
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 PSI Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 150
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 300 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 400
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 600 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 900
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 1500 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 2500
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150LB Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300LB
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400LB Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600LB
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900LB Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500LB
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500LB Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL150
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL300 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL400
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL600 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL900
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL1500 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL2500
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150# Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300#
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400# Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600#
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900# Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500#
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500# Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 LBS
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 LBS Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 LBS
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 LBS Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 LBS
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 LBS Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 LBS
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 PSI Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 PSI
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 PSI Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 PSI
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 PSI Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 PSI
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 PSI Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 150
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 300 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 400
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 600 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 900
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 1500 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 2500
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150LB Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300LB
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400LB Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600LB
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900LB Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500LB
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500LB Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL150
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL300 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL400
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL600 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL900
Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL1500 Van cầu chữ Y, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL2500
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150# Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300#
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400# Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600#
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900# Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500#
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500# Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 LBS
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 LBS Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 LBS
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 LBS Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 LBS
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 LBS Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 LBS
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 PSI Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 PSI
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 PSI Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 PSI
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 PSI Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 PSI
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 PSI Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 150
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 300 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 400
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 600 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 900
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 1500 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 2500
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150LB Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300LB
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400LB Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600LB
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900LB Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500LB
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500LB Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL150
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL300 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL400
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL600 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL900
Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL1500 Van cầu hình góc, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL2500
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150# Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300#
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400# Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600#
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900# Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500#
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500# Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 LBS
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 LBS Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 LBS
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 LBS Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 LBS
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 LBS Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 LBS
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150 PSI Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300 PSI
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400 PSI Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600 PSI
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900 PSI Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500 PSI
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500 PSI Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 150
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 300 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 400
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 600 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 900
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 1500 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Class 2500
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 150LB Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 300LB
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 400LB Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 600LB
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 900LB Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 1500LB
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, 2500LB Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL150
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL300 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL400
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL600 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL900
Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL1500 Van cầu áp suất cao, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, CL2500
Vận hành Van cầu (Operate Globe Valve) 
Handwheel Gear Operation For 
Handwheel Axis Position indicator on gear box
Locking device on the handwheel Manual Bevel Gear with Air Wrench
Handwheel with locking device (open) Handwheel with chain
Manual Bevel Gear Operator Manual Bevel Gear with position indicator
Manual Bevel Gear with Air Wrench Manual Bevel Gear Operator with locking
Manual Bevel Gear Operator with ocking device (open) Hammerblow Handwheel
Direct mount Electric Motor Operator  
Chain Wheel  Hydraulic Operator
Operator mounted by customer Limit Mocro Switches
CylinDer Actuators Lift Indicator
Bevel Gearing With Horizontal Handwheel Electric Actuators
Extension Stem Floor Stand
Locking device on the gear box Pneumatic Operator
Floor Stand With Universal Joint Handwheel with locking device 
Electric Motor Operator with Bevel Gear Manual Bevel Gear Operator with Chainwheel 
Bevel Gearing Gear Operator
PNEUMATIC OPERATOR Locking device (Chain & Padlock)
Locking device (Gear) Cylinder Actuators
Direct mount Electric Motor Operator with thermal compensating device
Quay tay Hoạt động bánh răng cho
Trục quay tay Chỉ báo vị trí trên hộp số
Khóa thiết bị trên tay quay Bánh răng côn bằng tay với cờ lê khí
Tay quay có thiết bị khóa (mở) Tay quay có xích
Người vận hành bánh răng côn bằng tay Bánh răng côn bằng tay với chỉ báo vị trí
Bánh răng côn bằng tay với cờ lê khí Bộ điều khiển bánh răng côn bằng tay có khóa
Người vận hành bánh răng côn bằng tay với thiết bị gắn (mở) Tay quay búa
Nhà điều hành động cơ điện gắn kết trực tiếp Người vận hành thủy lực
Bánh xe xích Giới hạn công tắc Mocro
Nhà điều hành do khách hàng gắn kết Chỉ báo nâng
Bộ truyền động CylinDer Thiết bị truyền động điện
Bánh răng côn với tay quay ngang Sàn đứng
Thân cây mở rộng Người vận hành khí nén
Khóa thiết bị trên hộp số Tay quay với thiết bị khóa
Sàn đứng với khớp chung Bộ điều khiển bánh răng côn bằng tay với bánh xích
Người vận hành động cơ điện với bánh răng côn Người vận hành bánh răng
Bánh răng côn Thiết bị khóa (Chuỗi & Ổ khóa)
VẬN HÀNH KHÍ NÉN Thiết bị truyền động xi lanh
Thiết bị khóa (Bánh răng)
Người vận hành động cơ điện gắn trực tiếp với thiết bị bù nhiệt
Kết nối  (Type Connection: Globe Valve)
Type end: Flange Raised Face, ANSI/ASME B16.5 Type end: Flange RF, ANSI/ASME B16.5
Type end: Flange Flat Face, ANSI/ASME B16.5 Type end: Flange FF, ANSI/ASME B16.5
Type end: Flange Ring-Type Joint,  ANSI/ASME B16.5 Type end: Flange RTJ, ANSI/ASME B16.5
Type End: Flange ANSI/ASME B16.47 Series, A Type End: Flange MSS SP44
Type End: Flange ANSI/ASME B16.47 Series, B Type End: Flange API 605
Type End: Butt Weld, ANSI/ ASME B16.25 Type End: BW, ANSI/ ASME B16.25
Kết nối: Mặt bích, Raised Face, ANSI/ASME B16.5 Kết nối: Mặt bích, RF, ANSI/ASME B16.5
Kết nối: Mặt bích, Flat Face, ANSI/ASME B16.5 Kết nối: Mặt bích, FF, ANSI/ASME B16.5
Kết nối: Mặt bích, Ring-Type Joint, ANSI/ASME B16.5 Kết nối: Mặt bích, RTJ, ANSI/ASME B16.5
Kết nối: Mặt bích, ANSI/ASME B16.47 Series, A Kết nối: Mặt bích, MSS SP44
Kết nối: Mặt bích, ANSI/ASME B16.47 Series, B Kết nối: Mặt bích, API 605
Kết nối: Hàn mông ANSI/ ASME B16.25 Kết nối hàn: ANSI/ ASME B16.25
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Raised Face Mặt bích Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Mặt bích RF
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Flat Face Mặt bích Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Mặt bích FF
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Ring-Type Joint Mặt bích Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Mặt bích RTJ
Butt weld, Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3 Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, BW
Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Hàn mông Van cầu, Thép đúc ASTM A352 Grade LC3, Hàn nối đầu
Tiêu chuẩn : Van cầu 
Basic Design: API 600  Design: API 6D Wall Thickness: ASME B16.34
Basic Design: B1414 Design: ISO 10434 Pressure Test: ISO 5208
Pressure Temperature Rating: ASME B16.34 Wall Thickness: ANSI B16.34 Pressure Test: API 598
Pressure Temperature Rating: ASME B16.34 Pressure Temperature Rating: ANSI B16.34 Marking: MSS SP-25 
and testing requirement of BS EN 12266-1 Meets design requirement : ISO 15761 / IBR Welding end dimension : BS 1873 
Pressure-temperature rating : BS 1560 Face to face and end to:  BS 2080  
Basic Design: API 600  Basic Design: API 6D Wall Thickness ASME B16.34
Basic Design: B1414 Basic Design: ISO 10434 Pressure Test: ISO 5208
Basic Design: ASME B16.34 Basic Design: ANSI B16.34 Pressure Test: API 598
Pressure Temperature Rating: Pressure Temperature Rating: Marking: MSS SP-25 
 ASME B16.34  ANSI B16.34  
Face to Face: ANSI B16.10 Face to Face: ISO 5752 Flange : RF, ASME B16.5
End Flange : RTJ, ASME B16.5 End Flange: RTJ, ANSI B16.5 Flange : Flange, MSS SP-44
End: Butt weld, ASME B16.25 End: Butt weld, ANSI B16.25 End: BW, ASME B16.25
End: Flange ANSI B16.5, FF End: Flange ASME B16.47 Series, B End: Flange ANSI B16.47 Series, B
 End: Flange ASME B16.47 Series, A End: Flange ANSI B16.47 Series, A End: Flange MSS SP44
API-6D SS API-6A API-6FA
Wall Thickness: ANSI B16.34 Pressure Test: BS 56755 Par1
Basic Design: NACE MR.01.75 Face to Face: ASME B16.10
Pressure Test: BS 56755 Par1 API-598 
Face to Face: ASME B16.10 End Flange :RF, ANSI B16.5
General  Design : BS 1873 End Flange :ASME B16.5, FF
API-Q1 End: BW, ANSI B16.25
Basic Design: ANSI B16.34  End: Flange API 605
Basic Design: NACE MR.01.75 Size: 1/2"-24"

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838