}

Threadolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên sản phẩm Threadolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 
Mô tả: Threadolet Thép rèn hợp kim  ASTM A694 Grade F50 / SA694 Grade F50
Tiêu chuẩn MSS SP-97
Đánh dấu MSS SP-25 standard
Kiểu kết nối Female F-NPT
Tìm kiếm Google: Threadolet thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50
Threadolet A694 Grade F50 Threaded Outlet A694 Grade F50
Screwdolet A694 Grade F50 Screw Outlet A694 Grade F50
Female Outlet A694 Grade F50 Female dolet A694 Grade F50
F-NPT dolet A694 Grade F50 F-NPT, Outlet A694 Grade F50
Reducing Threadolet A694 Grade F50 Reducer Threadolet A694 Grade F50
Threaded Branch Outle A694 Grade F50 Screw Branch Outle A694 Grade F50
Threadolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50 Threaded Outlet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50
Screwdolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50 Screw Outlet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50
Female Outlet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50 Female dolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50
F-NPT dolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50 F-NPT, Outlet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50
Reducing Threadolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50 Reducer Threadolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F50
Threaded Branch Outle Thép rèn hợp kim A694 Grade F50 Screw Branch Outle Thép rèn hợp kim A694 Grade F50
Vật liệu: Thép rèn và thép hợp kim ASTM A694 Grade F50
ASTM A694 Grade F50 SA694 Grade F50
Tên sản  phẩm Vật liệu Áp suất kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Connection type Standard
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Áp suất: Threadolet
Threadolet ASTM A694 Grade F50, 1000#  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 1500#  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 2000# 
Threadolet ASTM A694 Grade F50, 3000#  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 6000#  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 9000# 
Threadolet ASTM A694 Grade F50, 1000 LBS  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 1500 LBS  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 2000 LBS 
Threadolet ASTM A694 Grade F50, 3000 LBS  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 6000 LBS  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 9000 LBS 
Threadolet ASTM A694 Grade F50, 1000 PSI  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 1500 PSI  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 2000 PSI 
Threadolet ASTM A694 Grade F50, 3000 PSI  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 6000 PSI  Threadolet ASTM A694 Grade F50, 9000 PSI 
Threadolet ASTM A694 Grade F50, Class 1000 Threadolet ASTM A694 Grade F50, Class 1500 Threadolet ASTM A694 Grade F50, Class 2000
Threadolet ASTM A694 Grade F50, Class 3000 Threadolet ASTM A694 Grade F50, Class 6000 Threadolet ASTM A694 Grade F50, Class 9000
Threadolet ASTM A694 Grade F50, CL.1000 Threadolet ASTM A694 Grade F50, CL.1500 Threadolet ASTM A694 Grade F50, CL.2000
Threadolet ASTM A694 Grade F50, CL.3000 Threadolet ASTM A694 Grade F50, CL. 6000 Threadolet ASTM A694 Grade F50, CL.9000
Threadolet ASTM A694 Grade F50, #1000 Threadolet ASTM A694 Grade F50, #1500 Threadolet ASTM A694 Grade F50, #2000
Threadolet ASTM A694 Grade F50, #3000 Threadolet ASTM A694 Grade F50 ,#6000 Threadolet ASTM A694 Grade F50, #9000
Tiêu kết nối - Connection type ends
Thread: ASME B1.20.1 - (NPT) Thread: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Screw: ASME B1.20.1 - (NPT) Screw: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Female NPT: ASME B1.20.1 - (NPT) Female NPT: ANSI B1.20.1 - (NPT)
F-NPT - ASME B1.20.1 - (NPT) F-NPT - ANSI B1.20.1 - (NPT)
Tiêu chuẩn - Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
MSS SP-97
Search google products
Carbon and Alloy Steel ASTM A694 Grade F50, Threadolet
Forged Carbon and Low-Alloy Steet ASTM A694 Grade F50, Threadolet
Threadolet A694 Grade F50, SW
RDC Threadolet A694 Grade F50

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838