}

Threadolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên sản phẩm Threadolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 
Mô tả: Threadolet Thép rèn hợp kim  ASTM A694 Grade F42 / SA694 Grade F42
Tiêu chuẩn MSS SP-97
Đánh dấu MSS SP-25 standard
Kiểu kết nối Female F-NPT
Tìm kiếm Google: Threadolet thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42
Threadolet A694 Grade F42 Threaded Outlet A694 Grade F42
Screwdolet A694 Grade F42 Screw Outlet A694 Grade F42
Female Outlet A694 Grade F42 Female dolet A694 Grade F42
F-NPT dolet A694 Grade F42 F-NPT, Outlet A694 Grade F42
Reducing Threadolet A694 Grade F42 Reducer Threadolet A694 Grade F42
Threaded Branch Outle A694 Grade F42 Screw Branch Outle A694 Grade F42
Threadolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Threaded Outlet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Screwdolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Screw Outlet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Female Outlet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Female dolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42
F-NPT dolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42 F-NPT, Outlet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Reducing Threadolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Reducer Threadolet Thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Threaded Branch Outle Thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Screw Branch Outle Thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Vật liệu: Thép rèn và thép hợp kim ASTM A694 Grade F42
ASTM A694 Grade F42 SA694 Grade F42
Tên sản  phẩm Vật liệu Áp suất kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Connection type Standard
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Áp suất: Threadolet
Threadolet ASTM A694 Grade F42, 1000#  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 1500#  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 2000# 
Threadolet ASTM A694 Grade F42, 3000#  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 6000#  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 9000# 
Threadolet ASTM A694 Grade F42, 1000 LBS  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 1500 LBS  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 2000 LBS 
Threadolet ASTM A694 Grade F42, 3000 LBS  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 6000 LBS  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 9000 LBS 
Threadolet ASTM A694 Grade F42, 1000 PSI  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 1500 PSI  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 2000 PSI 
Threadolet ASTM A694 Grade F42, 3000 PSI  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 6000 PSI  Threadolet ASTM A694 Grade F42, 9000 PSI 
Threadolet ASTM A694 Grade F42, Class 1000 Threadolet ASTM A694 Grade F42, Class 1500 Threadolet ASTM A694 Grade F42, Class 2000
Threadolet ASTM A694 Grade F42, Class 3000 Threadolet ASTM A694 Grade F42, Class 6000 Threadolet ASTM A694 Grade F42, Class 9000
Threadolet ASTM A694 Grade F42, CL.1000 Threadolet ASTM A694 Grade F42, CL.1500 Threadolet ASTM A694 Grade F42, CL.2000
Threadolet ASTM A694 Grade F42, CL.3000 Threadolet ASTM A694 Grade F42, CL. 6000 Threadolet ASTM A694 Grade F42, CL.9000
Threadolet ASTM A694 Grade F42, #1000 Threadolet ASTM A694 Grade F42, #1500 Threadolet ASTM A694 Grade F42, #2000
Threadolet ASTM A694 Grade F42, #3000 Threadolet ASTM A694 Grade F42 ,#6000 Threadolet ASTM A694 Grade F42, #9000
Tiêu kết nối - Connection type ends
Thread: ASME B1.20.1 - (NPT) Thread: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Screw: ASME B1.20.1 - (NPT) Screw: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Female NPT: ASME B1.20.1 - (NPT) Female NPT: ANSI B1.20.1 - (NPT)
F-NPT - ASME B1.20.1 - (NPT) F-NPT - ANSI B1.20.1 - (NPT)
Tiêu chuẩn - Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
MSS SP-97
Search google products
Carbon and Alloy Steel ASTM A694 Grade F42, Threadolet
Forged Carbon and Low-Alloy Steet ASTM A694 Grade F42, Threadolet
Threadolet A694 Grade F42, SW
RDC Threadolet A694 Grade F42

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838