}

Threadolet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên sản phẩm Threadolet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 
Mô tả: Threadolet Thép rèn hợp kim  ASTM A350 Grade LF9 / SA350 Grade LF9
Tiêu chuẩn MSS SP-97
Đánh dấu MSS SP-25 standard
Kiểu kết nối Female F-NPT
Tìm kiếm Google: Threadolet thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9
Threadolet A350 Grade LF9 Threaded Outlet A350 Grade LF9
Screwdolet A350 Grade LF9 Screw Outlet A350 Grade LF9
Female Outlet A350 Grade LF9 Female dolet A350 Grade LF9
F-NPT dolet A350 Grade LF9 F-NPT, Outlet A350 Grade LF9
Reducing Threadolet A350 Grade LF9 Reducer Threadolet A350 Grade LF9
Threaded Branch Outle A350 Grade LF9 Screw Branch Outle A350 Grade LF9
Threadolet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9 Threaded Outlet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9
Screwdolet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9 Screw Outlet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9
Female Outlet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9 Female dolet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9
F-NPT dolet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9 F-NPT, Outlet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9
Reducing Threadolet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9 Reducer Threadolet Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9
Threaded Branch Outle Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9 Screw Branch Outle Thép rèn hợp kim A350 Grade LF9
Vật liệu Thép rèn và thép hợp kim thấp ASTM A350 Grade LF9
ASTM A350 Grade LF9 SA350 Grade LF9
Tên sản  phẩm Vật liệu Áp suất kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Connection type Standard
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF9 #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Áp suất: Threadolet
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 1000#  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 1500#  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 2000# 
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 3000#  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 6000#  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 9000# 
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 1000 LBS  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 1500 LBS  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 2000 LBS 
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 3000 LBS  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 6000 LBS  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 9000 LBS 
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 1000 PSI  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 1500 PSI  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 2000 PSI 
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 3000 PSI  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 6000 PSI  Threadolet ASTM A350 Grade LF9, 9000 PSI 
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, Class 1000 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, Class 1500 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, Class 2000
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, Class 3000 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, Class 6000 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, Class 9000
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, CL.1000 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, CL.1500 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, CL.2000
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, CL.3000 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, CL. 6000 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, CL.9000
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, #1000 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, #1500 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, #2000
Threadolet ASTM A350 Grade LF9, #3000 Threadolet ASTM A350 Grade LF9 ,#6000 Threadolet ASTM A350 Grade LF9, #9000
Tiêu kết nối - Connection type ends
Thread: ASME B1.20.1 - (NPT) Thread: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Screw: ASME B1.20.1 - (NPT) Screw: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Female NPT: ASME B1.20.1 - (NPT) Female NPT: ANSI B1.20.1 - (NPT)
F-NPT - ASME B1.20.1 - (NPT) F-NPT - ANSI B1.20.1 - (NPT)
Tiêu chuẩn - Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
MSS SP-97
Search google products
Low Alloy Steels ASTM A350 Grade LF9, Threadolet
Forged Carbon and Low-Alloy Steet ASTM A350 Grade LF9, Threadolet
Threadolet A350 Grade LF9, SW
RDC Threadolet A350 Grade LF9

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838