}

Threadolet Thép rèn ASTM A105N

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên sản phẩm Threadolet Thép rèn ASTM A105N 
Mô tả: Threadolet thép rèn  ASTM A105N / SA105N
Tiêu chuẩn  MSS SP-97
Đánh dấu MSS SP-25 standard
kiểu kết nối Female F-NPT
Tìm kiếm Google: Threadolet thép rèn ASTM A105N
Threadolet A105N Threaded Outlet A105N
Screwdolet A105N Screw Outlet A105N
Female Outlet A105N Female dolet A105N
F-NPT dolet A105N F-NPT, Outlet A105N
Reducing Threadolet A105N Reducer Threadolet A105N
Threaded Branch Outle A105N Screw Branch Outle A105N
Threadolet A105N, Galvanized Threadolet A105N, Hot dipped galvanized
Threadolet ASTM A105N, Zinc Coated  Threadolet ASTM A105N, Hot dipped Zinc Coated 
Threadolet Thép rèn A105N Threaded Outlet Thép rèn A105N
Screwdolet Thép rèn A105N Screw Outlet Thép rèn A105N
Female Outlet Thép rèn A105N Female dolet Thép rèn A105N
F-NPT dolet Thép rèn A105N F-NPT, Outlet Thép rèn A105N
Reducing Threadolet Thép rèn A105N Reducer Threadolet Thép rèn A105N
Threaded Branch Outle Thép rèn A105N Screw Branch Outle Thép rèn A105N
Threadolet Thép rèn A105N, Galvanized Threadolet Thép rèn A105N, Hot dipped galvanized
Threadolet ASTM Thép rèn A105N, Zinc Coated  Threadolet ASTM Thép rèn A105N, Hot dipped Zinc Coated 
Threadolet A105N Thép rèn A105N, Mạ kẽm Threadolet A105N Thép rèn A105N, Tráng kẽm
Vật liệu thép rèn ASTM A105N
ASTM A105N SA105N
Tên sản  phẩm Vật liệu Áp suất kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Connection type Standard
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105N #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105N #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Áp suất: Threadolet
Threadolet ASTM A105N, 1000#  Threadolet ASTM A105N, 1500#  Threadolet ASTM A105N, 2000# 
Threadolet ASTM A105N, 3000#  Threadolet ASTM A105N, 6000#  Threadolet ASTM A105N, 9000# 
Threadolet ASTM A105N, 1000 LBS  Threadolet ASTM A105N, 1500 LBS  Threadolet ASTM A105N, 2000 LBS 
Threadolet ASTM A105N, 3000 LBS  Threadolet ASTM A105N, 6000 LBS  Threadolet ASTM A105N, 9000 LBS 
Threadolet ASTM A105N, 1000 PSI  Threadolet ASTM A105N, 1500 PSI  Threadolet ASTM A105N, 2000 PSI 
Threadolet ASTM A105N, 3000 PSI  Threadolet ASTM A105N, 6000 PSI  Threadolet ASTM A105N, 9000 PSI 
Threadolet ASTM A105N, Class 1000 Threadolet ASTM A105N, Class 1500 Threadolet ASTM A105N, Class 2000
Threadolet ASTM A105N, Class 3000 Threadolet ASTM A105N, Class 6000 Threadolet ASTM A105N, Class 9000
Threadolet ASTM A105N, CL.1000 Threadolet ASTM A105N, CL.1500 Threadolet ASTM A105N, CL.2000
Threadolet ASTM A105N, CL.3000 Threadolet ASTM A105N, CL. 6000 Threadolet ASTM A105N, CL.9000
Threadolet ASTM A105N, #1000 Threadolet ASTM A105N, #1500 Threadolet ASTM A105N, #2000
Threadolet ASTM A105N, #3000 Threadolet ASTM A105N ,#6000 Threadolet ASTM A105N, #9000
Tiêu kết nối - Connection type ends
Thread: ASME B1.20.1 - (NPT) Thread: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Screw: ASME B1.20.1 - (NPT) Screw: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Female NPT: ASME B1.20.1 - (NPT) Female NPT: ANSI B1.20.1 - (NPT)
F-NPT - ASME B1.20.1 - (NPT) F-NPT - ANSI B1.20.1 - (NPT)
Tiêu chuẩn - Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
MSS SP-97
Search google products
Carbon Steel Forgings ASTM A105N, Threadolet
Carbon Steel Forged Threadoletl ASTM A105N, Threadolet
Threadolet A105N, SW
RDC Threadolet A105N
Threadolet ASTM A105N, Galvanized
Threadolet ASTM A105N, Zinc Coated 
Threadolet ASTM A105N, Hot dipped galvanized

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838