}

Threadolet Thép rèn ASTM A105

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên sản phẩm Threadolet Thép rèn ASTM A105 
Mô tả: Threadolet thép rèn  ASTM A105 / SA105
Tiêu chuẩn  MSS SP-97
Đánh dấu MSS SP-25 standard
Kiểu kết nối Female F-NPT
Tìm kiếm Google: Threadolet thép rèn ASTM A105
Threadolet A105 Threaded Outlet A105
Screwdolet A105 Screw Outlet A105
Female Outlet A105 Female dolet A105
F-NPT dolet A105 F-NPT, Outlet A105
Reducing Threadolet A105 Reducer Threadolet A105
Threaded Branch Outle A105 Screw Branch Outle A105
Threadolet A105, Galvanized Threadolet A105, Hot dipped galvanized
Threadolet ASTM A105, Zinc Coated  Threadolet ASTM A105, Hot dipped Zinc Coated 
Threadolet Thép rèn A105 Threaded Outlet Thép rèn A105
Screwdolet Thép rèn A105 Screw Outlet Thép rèn A105
Female Outlet Thép rèn A105 Female dolet Thép rèn A105
F-NPT dolet Thép rèn A105 F-NPT, Outlet Thép rèn A105
Reducing Threadolet Thép rèn A105 Reducer Threadolet Thép rèn A105
Threaded Branch Outle Thép rèn A105 Screw Branch Outle Thép rèn A105
Threadolet Thép rèn A105, Galvanized Threadolet Thép rèn A105, Hot dipped galvanized
Threadolet ASTM Thép rèn A105, Zinc Coated  Threadolet ASTM Thép rèn A105, Hot dipped Zinc Coated 
Threadolet A105 Thép rèn A105, Mạ kẽm Threadolet A105 Thép rèn A105, Tráng kẽm
Vật liệu thép rèn ASTM A105
ASTM A105 SA105
Tên sản  phẩm Vật liệu Áp suất kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Connection type Standard
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threadolet  Thép rèn ASTM A105 #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 1000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 1500# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 2000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 3000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 6000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 9000# Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 1000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 1500 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 2000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 3000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 6000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 9000 LBS Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 1000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 1500 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 2000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 3000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 6000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 9000 PSI Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 1000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 1500LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 2000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 3000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 6000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 9000LB Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 #1000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 #1500 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 #2000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 #3000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 #6000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Threaded Outlet Thép rèn ASTM A105 #9000 Female NPT- F-NPT MSS SP-97
Áp suất: Threadolet
Threadolet ASTM A105, 1000#  Threadolet ASTM A105, 1500#  Threadolet ASTM A105, 2000# 
Threadolet ASTM A105, 3000#  Threadolet ASTM A105, 6000#  Threadolet ASTM A105, 9000# 
Threadolet ASTM A105, 1000 LBS  Threadolet ASTM A105, 1500 LBS  Threadolet ASTM A105, 2000 LBS 
Threadolet ASTM A105, 3000 LBS  Threadolet ASTM A105, 6000 LBS  Threadolet ASTM A105, 9000 LBS 
Threadolet ASTM A105, 1000 PSI  Threadolet ASTM A105, 1500 PSI  Threadolet ASTM A105, 2000 PSI 
Threadolet ASTM A105, 3000 PSI  Threadolet ASTM A105, 6000 PSI  Threadolet ASTM A105, 9000 PSI 
Threadolet ASTM A105, Class 1000 Threadolet ASTM A105, Class 1500 Threadolet ASTM A105, Class 2000
Threadolet ASTM A105, Class 3000 Threadolet ASTM A105, Class 6000 Threadolet ASTM A105, Class 9000
Threadolet ASTM A105, CL.1000 Threadolet ASTM A105, CL.1500 Threadolet ASTM A105, CL.2000
Threadolet ASTM A105, CL.3000 Threadolet ASTM A105, CL. 6000 Threadolet ASTM A105, CL.9000
Threadolet ASTM A105, #1000 Threadolet ASTM A105, #1500 Threadolet ASTM A105, #2000
Threadolet ASTM A105, #3000 Threadolet ASTM A105 ,#6000 Threadolet ASTM A105, #9000
Tiêu kết nối - Connection type ends
Thread: ASME B1.20.1 - (NPT) Thread: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Screw: ASME B1.20.1 - (NPT) Screw: ANSI B1.20.1 - (NPT)
Female NPT: ASME B1.20.1 - (NPT) Female NPT: ANSI B1.20.1 - (NPT)
F-NPT - ASME B1.20.1 - (NPT) F-NPT - ANSI B1.20.1 - (NPT)
Tiêu chuẩn - Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
MSS SP-97
Search google products
Carbon Steel Forgings ASTM A105, Threadolet
Carbon Steel Forged Threadoletl ASTM A105, Threadolet
Threadolet A105, SW
RDC Threadolet A105
Threadolet ASTM A105, Galvanized
Threadolet ASTM A105, Zinc Coated 
Threadolet ASTM A105, Hot dipped galvanized

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838