}

Thập thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4 666 191 71
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thép rèn 
Name / Tên sản phẩm: Thập thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42
Mô tả: Thập hàn thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 / SA694 Grade F42
Tiêu chuẩn Standard ASME B16.11 ANSI B16.11
Kiểu kết nối Connection type end Socket weld SW
Hàn lồng  Hàn cắm
Tiêu chuẩn đánh dấu Marking MSS SP-25 standard
Tìm kiếm Goole, Thập, - (Search google products name)
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Thập hàn cắm, thép hợp kim A694 Grade F42 Thập thép hợp kim, A694 Grade F42, Socket weld
Thập thép hợp kim, A694 Grade F42, SW Thập A694 Grade F42, Socket weld
Thập A694 Grade F42, SW Thập giảm, thép hợp kim A694 Grade F42
Thập giảm hàn lồng thép hợp kim  A694 Grade F42 Thập giảm hàn cắm thép hợp kim A694 Grade F42
Thập áp lực A694 Grade F42 Thập thép áp ực A694 Grade F42
Vật liệu: Thép carbon và hợp kim
ASTM A694 Grade F42 SA694 Grade F42
Áp suất: Khuỷu nối hàn 90 độ thép rèn ASTM A694 Grade F42
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1000 Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2000 Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 3000
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 6000 Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 9000
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000 LBS Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000 LBS Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000 LBS
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000 LBS Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000 LBS
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000# Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500#
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000# Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000#
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000# Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000#
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000 PSI Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500#
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000# Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000#
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000# Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000#
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL1000 Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL1500
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL2000 Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL3000
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL6000 Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL9000
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000LB Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000LB Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000LB
Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000LB Thập hàn lồng, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000LB
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1000 Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2000 Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 3000
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 6000 Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 9000
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000 LBS Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000 LBS Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000 LBS
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000 LBS Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000 LBS
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000# Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500#
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000# Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000#
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000# Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000#
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000 PSI Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500#
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000# Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000#
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000# Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000#
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL1000 Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL1500
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL2000 Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL3000
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL6000 Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL9000
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000LB Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000LB Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000LB
Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000LB Thập hàn cắm, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, Class 1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, Class 1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, Class 2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, Class 3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, Class 6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, Class 9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 1000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 1500 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 2000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 3000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 6000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 9000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 1000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 1000 PSI Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, CL1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, CL1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, CL2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, CL3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, CL6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, CL9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 1000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 1500LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 2000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 3000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 6000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Socket weld, 9000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, Class 1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, Class 1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, Class 2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, Class 3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, Class 6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, Class 9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 1000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 1500 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 2000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 3000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 6000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 9000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 1000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 1000 PSI Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, CL1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, CL1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, CL2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, CL3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, CL6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, CL9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 1000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 1500LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 2000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 3000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 6000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, SW, 9000LB
Kiểu kết nối
Socket weld : ASME B16.11 Socket weld : ANSI B16.11
SW : ASME B16.11 SW: ANSI B16.11
Hàn lồng: ASME B16.11 Hàn cắm: ANSI B16.11
Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thép rèn 
Name / Tên sản phẩm: Thập thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42
Mô tả: Thập ren, thép rèn hợp kim  ASTM A694 Grade F42 / SA694 Grade F42
Tiêu chuẩn Standard   ASME B16.11 ANSI B16.11
Kiểu kết nối Connection type end Female  F-NPT Male
Thread Screw 
Tiêu chuẩn đánh dấu Marking MSS SP-25 standard
Tìm kiếm Goole, Thập, - (Search google products name)
Thập thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42
Thập ren, thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42
Thập ASTM A694 Grade F42, Female
Thập ASTM A694 Grade F42, F-NPT
Thập thép áp lực ASTM A694 Grade F42
Thập ren áp lực ASTM A694 Grade F42
Thập giảm thép rèn ASTM A694 Grade F42
Vật liệu: Thép carbon và hợp kim
ASTM A694 Grade F42 SA694 Grade F42
Áp suất: Thập ren thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1000 Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2000 Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 3000
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 6000 Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 9000
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000 LBS Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000 LBS Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000 LBS
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000 LBS Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000 LBS
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000# Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500#
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000# Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000#
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000# Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000#
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000 PSI Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500#
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000# Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000#
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000# Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000#
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL1000 Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL1500
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL2000 Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL3000
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL6000 Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL9000
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000LB Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000LB Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000LB
Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000LB Thập ren, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000 PSI Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 3000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 6000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 9000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , Class 1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , Class 1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , Class 2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , Class 3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , Class 6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , Class 9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 1000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 1500 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 2000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 3000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 6000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 9000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 1000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 1000 PSI Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , CL1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , CL1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , CL2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , CL3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , CL6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , CL9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 1000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 1500LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 2000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 3000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 6000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Female , 9000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, Class 1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, Class 1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, Class 2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, Class 3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, Class 6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, Class 9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 1000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 1500 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 2000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 3000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 6000 LBS Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 9000 LBS
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 1000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 1000 PSI Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 1500#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 2000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 3000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 6000# Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 9000#
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, CL1000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, CL1500
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, CL2000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, CL3000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, CL6000 Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, CL9000
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 1000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 1500LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 2000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 3000LB
Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 6000LB Thập thép rèn hợp kim A694 Grade F42, F-NPT, 9000LB
Kiểu kết nối ( Connection type ends)
Thread NPT ASME B1.20.1
Ren NPT
Female NPT
F-NTP
NPT-F
Socket weld x Female NPT
SW x F-NPT
Thread ISO 7/1
Ren ISO 7/1
Female ISO 7/1
 Male ISO 7/1
Thread ISO 7R
Thread  ISO 7/1 Rp
Thread  ISO 7 Rc

Thread BSPP = British BSPP
Ren BS
BS-2779 
BSPP
BSPF
BSPP
BSPT 
 BSPF
BSPM
 BSP
BS-2779
American National Standard Pipe Thread - national pipe thread (NPT)
Abbreviation Shorthand expansion Full name
NPT National pipe taper American National Standard Taper Pipe Thread
NPS National pipe straight American National Standard Straight Pipe Thread
NPSC National pipe straight–coupling American National Standard Straight Pipe Thread for Couplings
NPSF National pipe straight–fuel Dryseal USA (American) Standard Fuel Internal Straight Pipe Thread
NPSH National pipe straight–hose American National Standard Straight Pipe Thread for Hose Couplings
NPSI National pipe straight–intermediate Dryseal USA (American) Standard Intermediate Internal
Straight Pipe Thread
NPSI National pipe straight–intermediate Dryseal USA (American) Standard Intermediate Internal
Straight Pipe Thread
NPSL National pipe straight–locknut American National Standard Straight Pipe Thread for Loose-fitting
Mechanical Joints with Locknuts
NPSM National pipe straight–mechanical American National Standard Straight Pipe Thread for
Free-fitting Mechanical Joints
NPTF National pipe taper–fuel Dryseal USA (American) Standard Taper Pipe Thread
NPTR National pipe taper–railing American National Standard Taper Pipe Thread for Railing Joints
PTF-SAE SHORT Pipe taper, fuel, SAE, short Dryseal SAE Short Taper Pipe Thread
BSPT British Standard Pipe Taper  
BSPP British Standard Pipe Parallel
These standard pipe threads are formally referred to by the following sequence of blocks
G external and internal parallel Thread ISO 7/1 
R external taper (ISO 7)
Rp internal parallel (ISO 7/1)
Rc internal taper (ISO 7/1)
Rs  external parallel
Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838