}

Tê nhánh thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4 666 191 71
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Mô tả: Tê nhánh thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565
Tê nhánh thép không gỉ, ASTM A403 Grade WP34565 Dimension standards: ANSI B16.9 ASME B16.9
Tê nhánh ASTM A403 Grade WP34565
Lateral Tee ASTM A403 Grade WP34565 Butt welding ends: ANSI B16.25  ASME B16.25
45 Degree Lateral Tee ASTM A403 Grade WP34565
Straight Lateral Tee, ASTM A403 Grade WP34565 Marking Standards MSS SP-25 standard
Equal Lateral Tee ASTM A403 Grade WP34565
Fitting Classes for WP Grades
Class Construction Nondestructive Examination
ASTM A403 Grade WP34565-S Seamless None
ASTM A403 Grade WP34565-W Welded Radiography or Ultrasonic
ASTM A403 Grade WP34565-WX Welded Radiography
ASTM A403 Grade WP34565-WU Welded Ultrasonic
Type Material of: Tee ASTM A403
WP: Means Wrought Pipe CR: Means Corrosion Resistant UNS Designation
ASTM A403 Grade WP34565 ASTM A403 Grade CR34565 S34565
Tên sản phẩm Vật liệu Chiều dày kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Wall Thickness
Schedule
Type of
Bevelled Ends
Standard
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 5S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 10S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 20S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 30S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH STD Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 40S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 60 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 80S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 100 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 120 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 160 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH XXS Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH XX.H Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 5S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 10S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 20S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 30S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH STD Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 40S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 60 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 80S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 100 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 120 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 160 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH XXS Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH XX.H Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Google product search
Tê nhánh thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565 Tê nhánh, thép không gỉ 34565
Tê nhánh, ASTM A403 Grade WP34565 Tê nhánh STS 34565
Tê nhánh SUS 34565 Tê nhánh SS 34565
Tê nhánh inox 34565 Tê nhánh 45 độ inox 34565
Tê nhánh 45 độ, ASTM A403 Grade WP34565 Tê nhánh 45 độ thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565
Material Lined 
Teflon (PTFE)  Lined Pipe Teflon (PTFE) Lining Pipe Cement mortar Lined Pipe
Cement mortar Lining Pipe Liquid epoxy Lined Pipe Liquid epoxy Lining Pipe
Glass Lined Pipe Glass Lining Pipe Fusion bonded epoxy (FBE) Lining Pipe
Fusion bonded epoxy (FBE) Lined Pipe Polyethylene Lining Pipe Bituminous asphalt Lined Pipe
Polyethylene Lined Pipe Bituminous asphalt Lining Pipe bitum Lined Pipe
bitum Lining Pipe Zinc Lined Pipe Zinc Lining Pipe
galvanized Lined Pipe galvanized Lining Pipe PFA-Lined Pipe
PFA Lining Pipe Rubber Lined Pipe NRB Lined Pipe
Rubber Lining Pipe NRB Lining Pipe Polypropylene (PP) Lined Pipe
Polypropylene (PP) Lining Pipe Ethylene tetraflurorethylene Lined Pipe Ethylene tetraflurorethylene Lining Pipe
ETFE Lined Pipe ETFE Lining Pipe polytetrafluroethylene Lined Pipe
polytetrafluroethylene Lining Pipe  Polyvinylidene Fluoride Lined Pipe PVDF Lining Pipe
Polyvinylidene Fluoride Lining Pipe Perfluoroalkoxy alkane Lined Pipe PVDF Lined Pipe
Fluorinated ethylene propylene Lined Pipe Fluorinated ethylene propylene Lining Pipe
EFP Lined Pipe EFP Lining Pipe    
pickled and oiled cold galvanized external protection
Mô tả: Tê nhánh 45 độ thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ, ASTM A403 Grade WP34565 Dimension standards: ANSI B16.9 ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ ASTM A403 Grade WP34565
Lateral Tee ASTM A403 Grade WP34565 Butt welding ends: ANSI B16.25  ASME B16.25
45 Degree Lateral Tee ASTM A403 Grade WP34565
Straight Lateral Tee, ASTM A403 Grade WP34565 Marking Standards MSS SP-25 standard
Equal Lateral Tee ASTM A403 Grade WP34565
Fitting Classes for WP Grades
Class Construction Nondestructive Examination
ASTM A403 Grade WP34565-S Seamless None
ASTM A403 Grade WP34565-W Welded Radiography or Ultrasonic
ASTM A403 Grade WP34565-WX Welded Radiography
ASTM A403 Grade WP34565-WU Welded Ultrasonic
Type Material of: Tee ASTM A403
WP: Means Wrought Pipe CR: Means Corrosion Resistant UNS Designation
ASTM A403 Grade WP34565 ASTM A403 Grade CR34565 S34565
Tên sản phẩm Vật liệu Chiều dày kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Wall Thickness
Schedule
Type of
Bevelled Ends
Standard
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 5S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 10S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 20S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 30S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH STD Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 40S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 60 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 80S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 100 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 120 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 160 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH XXS Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH XX.H Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 5S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 10S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 20S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 30S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH STD Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 40S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 60 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 80S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 100 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 120 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 160 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH XXS Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH XX.H Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Google product search
Tê nhánh 45 độ thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565 Tê nhánh 45 độ, thép không gỉ 34565
Tê nhánh 45 độ, ASTM A403 Grade WP34565 Tê nhánh 45 độ STS 34565
Tê nhánh 45 độ SUS 34565 Tê nhánh 45 độ SS 34565
Tê nhánh 45 độ inox 34565 Tê nhánh 45 độ 45 độ inox 34565
Tê nhánh 45 độ, ASTM A403 Grade WP34565 Tê nhánh 45 độ thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565
Material Lined 
Teflon (PTFE)  Lined Pipe Teflon (PTFE) Lining Pipe Cement mortar Lined Pipe
Cement mortar Lining Pipe Liquid epoxy Lined Pipe Liquid epoxy Lining Pipe
Glass Lined Pipe Glass Lining Pipe Fusion bonded epoxy (FBE) Lining Pipe
Fusion bonded epoxy (FBE) Lined Pipe Polyethylene Lining Pipe Bituminous asphalt Lined Pipe
Polyethylene Lined Pipe Bituminous asphalt Lining Pipe bitum Lined Pipe
bitum Lining Pipe Zinc Lined Pipe Zinc Lining Pipe
galvanized Lined Pipe galvanized Lining Pipe PFA-Lined Pipe
PFA Lining Pipe Rubber Lined Pipe NRB Lined Pipe
Rubber Lining Pipe NRB Lining Pipe Polypropylene (PP) Lined Pipe
Polypropylene (PP) Lining Pipe Ethylene tetraflurorethylene Lined Pipe Ethylene tetraflurorethylene Lining Pipe
ETFE Lined Pipe ETFE Lining Pipe polytetrafluroethylene Lined Pipe
polytetrafluroethylene Lining Pipe  Polyvinylidene Fluoride Lined Pipe PVDF Lining Pipe
Polyvinylidene Fluoride Lining Pipe Perfluoroalkoxy alkane Lined Pipe PVDF Lined Pipe
Fluorinated ethylene propylene Lined Pipe Fluorinated ethylene propylene Lining Pipe
EFP Lined Pipe EFP Lining Pipe    
pickled and oiled cold galvanized external protection
Mô tả: Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ, ASTM A403 Grade WP34565 Dimension standards: ANSI B16.9 ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ ASTM A403 Grade WP34565
Lateral Tee ASTM A403 Grade WP34565 Butt welding ends: ANSI B16.25  ASME B16.25
45 Degree Lateral Tee ASTM A403 Grade WP34565
Straight Lateral Tee, ASTM A403 Grade WP34565 Marking Standards MSS SP-25 standard
Equal Lateral Tee ASTM A403 Grade WP34565
Fitting Classes for WP Grades
Class Construction Nondestructive Examination
ASTM A403 Grade WP34565-S Seamless None
ASTM A403 Grade WP34565-W Welded Radiography or Ultrasonic
ASTM A403 Grade WP34565-WX Welded Radiography
ASTM A403 Grade WP34565-WU Welded Ultrasonic
Type Material of: Tee ASTM A403
WP: Means Wrought Pipe CR: Means Corrosion Resistant UNS Designation
ASTM A403 Grade WP34565 ASTM A403 Grade CR34565 S34565
Tên sản phẩm Vật liệu Chiều dày kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Wall Thickness
Schedule
Type of
Bevelled Ends
Standard
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 5S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 10S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 20S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 30S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH STD Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 40S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 60 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 80S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 100 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 120 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH 160 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH XXS Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 (Liền mạch ) (Đúc) SCH XX.H Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 5S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 10S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 20S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 30S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH STD Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 40S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 60 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 80S Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 100 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 120 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH 160 Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH XXS Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ 34565 ASTM A403 Grade WP34565 Welded - (Hàn) SCH XX.H Butt weld - (BW) ANSI/ASME B16.9
Google product search
Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565 Y-Tê nhánh 45 độ, thép không gỉ 34565
Y-Tê nhánh 45 độ, ASTM A403 Grade WP34565 Y-Tê nhánh 45 độ STS 34565
Y-Tê nhánh 45 độ SUS 34565 Y-Tê nhánh 45 độ SS 34565
Y-Tê nhánh 45 độ inox 34565 Y-Tê nhánh 45 độ 45 độ inox 34565
Y-Tê nhánh 45 độ, ASTM A403 Grade WP34565 Y-Tê nhánh 45 độ thép không gỉ ASTM A403 Grade WP34565
Material Lined 
Teflon (PTFE)  Lined Pipe Teflon (PTFE) Lining Pipe Cement mortar Lined Pipe
Cement mortar Lining Pipe Liquid epoxy Lined Pipe Liquid epoxy Lining Pipe
Glass Lined Pipe Glass Lining Pipe Fusion bonded epoxy (FBE) Lining Pipe
Fusion bonded epoxy (FBE) Lined Pipe Polyethylene Lining Pipe Bituminous asphalt Lined Pipe
Polyethylene Lined Pipe Bituminous asphalt Lining Pipe bitum Lined Pipe
bitum Lining Pipe Zinc Lined Pipe Zinc Lining Pipe
galvanized Lined Pipe galvanized Lining Pipe PFA-Lined Pipe
PFA Lining Pipe Rubber Lined Pipe NRB Lined Pipe
Rubber Lining Pipe NRB Lining Pipe Polypropylene (PP) Lined Pipe
Polypropylene (PP) Lining Pipe Ethylene tetraflurorethylene Lined Pipe Ethylene tetraflurorethylene Lining Pipe
ETFE Lined Pipe ETFE Lining Pipe polytetrafluroethylene Lined Pipe
polytetrafluroethylene Lining Pipe  Polyvinylidene Fluoride Lined Pipe PVDF Lining Pipe
Polyvinylidene Fluoride Lining Pipe Perfluoroalkoxy alkane Lined Pipe PVDF Lined Pipe
Fluorinated ethylene propylene Lined Pipe Fluorinated ethylene propylene Lining Pipe
EFP Lined Pipe EFP Lining Pipe    
pickled and oiled cold galvanized external protection

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838