}

Stub End thép không ghỉ ASTM A403 Grade WP316H

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4 666 191 71
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
Description: Stub End thép không ghỉ ASTM A403 Grade WP316H
Long radius Stub End ASTM A403 Grade WP316H Dimension standards: ANSI B16.9 ASME B16.9
Short radius Stub End ASTM A403 Grade WP316H Butt welding ends: ANSI B16.25  ASME B16.25
Stub End ASTM A403 Grade WP316H, Type A MSS SP-43
Stub End ASTM A403 Grade WP316H, Type B Marking Standards MSS SP-25 standard
Stub End ASTM A403 Grade WP316H, Type C
Stub End thép không gỉ 316H
Stub End inox 316H
Stub End Type 
Stub End, Type A Stub End, Type B  Stub End, Type C 
End Prep:
Beveled Ends Squared Ends Flanged Ends Grooved Ends Threaded Ends (Male Only)
Fitting Classes for WP Grades
Class Construction Nondestructive Examination
ASTM A403 Grade WP316H-S Seamless None
ASTM A403 Grade WP316H-W Welded Radiography or Ultrasonic
ASTM A403 Grade WP316H-WX Welded Radiography
ASTM A403 Grade WP316H-WU Welded Ultrasonic
Type Material of: ASTM A403
WP: Means Wrought Pipe CR: Means Corrosion Resistant UNS Designation
ASTM A403 Grade WP316H ASTM A403 Grade CR316H S31609
Name Material Wall Thickness
Schedule
Type of
Bevelled Ends
Standard
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 5S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 10S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 20S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 30S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH STD  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 40S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 60S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 80S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 100S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 120S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 160  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH XXS  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH XX.H  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 5S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 10S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 20S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 30S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH STD  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 40S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 60S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 80S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 100S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 120S  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 160  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH XXS  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Stub End, thép không gỉ 316H ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH XX.H  Butt weld (BW)  ANSI/ASME B16.9
Search Google products
Stainless Steel ASTM A403 Grade WP316H, Stub End  Stub End, ASTM A403 Grade WP316H,
Stainless Steel 316H, Stub End Butt welding, Stub End, ASTM A403 Grade WP316H,
Stainless Steel STS 316H, Stub End  Stub End STS 316H
Stub End SUS 316H Stub End SS316H
BW- Stub End, ASTM A403 Grade WP316H Stub End, A403 Gr.WP316H
Stub End, thép không gỉ 316H Stub End inox 316H
Material Lined 
Teflon (PTFE)  Lined Pipe Teflon (PTFE) Lining Pipe Cement mortar Lined Pipe
Cement mortar Lining Pipe Liquid epoxy Lined Pipe Liquid epoxy Lining Pipe
Glass Lined Pipe Glass Lining Pipe Fusion bonded epoxy (FBE) Lining Pipe
Fusion bonded epoxy (FBE) Lined Pipe Polyethylene Lining Pipe Bituminous asphalt Lined Pipe
Polyethylene Lined Pipe Bituminous asphalt Lining Pipe bitum Lined Pipe
bitum Lining Pipe Zinc Lined Pipe Zinc Lining Pipe
galvanized Lined Pipe galvanized Lining Pipe PFA-Lined Pipe
PFA Lining Pipe Rubber Lined Pipe NRB Lined Pipe
Rubber Lining Pipe NRB Lining Pipe Polypropylene (PP) Lined Pipe
Polypropylene (PP) Lining Pipe Ethylene tetraflurorethylene Lined Pipe Ethylene tetraflurorethylene Lining Pipe
ETFE Lined Pipe ETFE Lining Pipe polytetrafluroethylene Lined Pipe
polytetrafluroethylene Lining Pipe  Polyvinylidene Fluoride Lined Pipe PVDF Lining Pipe
Polyvinylidene Fluoride Lining Pipe Perfluoroalkoxy alkane Lined Pipe PVDF Lined Pipe
Fluorinated ethylene propylene Lined Pipe Fluorinated ethylene propylene Lining Pipe
EFP Lined Pipe EFP Lining Pipe    
Mô tả chỉ tiết: Type A, Stub End thép không ghỉ ASTM A403 Grade WP316H
Stub Ends Thép không gỉ ASTM A403 Grade WP316H Tiêu chuẩn:  ANSI B16.9 ASME B16.9
MSS SP-43
Stub Ends, Type A, Thép ASTM A403 Grade WP316H Kết thúc hàn mông: ANSI B16.25  ASME B16.25
Stub Ends, Type B, Thép ASTM A403 Grade WP316H Tiêu chuẩn đánh dấu: MSS SP-25 standard
Stub Ends, Type C, Thép ASTM A403 Grade WP316H
Stub Ends, thép không gỉ  316H
Stub Ends, inox 316H
Type of Stub Ends
Type A, Stub Ends  Type B, Stub Ends  Type C, Stub Ends 
 
End Prep:
Beveled Ends Squared Ends Flanged Ends Grooved Ends Threaded Ends (Male Only)
Lớp học phù hợp cho các lớp WP (Fitting Classes for WP Grades)
Class Construction  Non-destructive Examination
ASTM A403 Grade WP316H-S Seamless  None
ASTM A403 Grade WP316H-W  Welded Radiography or Ultrasonic
ASTM A403 Grade WP316H-WX Welded Radiography
ASTM A403 Grade WP316H-WU Welded Welded Ultrasonic
Type Material of: ASTM A403
WP: Means Wrought Pipe CR: Means Corrosion Resistant UNS Designation
ASTM A403 Grade WP316H ASTM A403 Grade CR316H S31609
Tên sản phẩm Vật liệu Chiều dày Kết nối kết thúc Tiêu chuẩn 
Name  Material Wall Thickness
Schedule
Type of Bevelled Ends Standard
Stub Ends Thép không gỉ ASTM A403 Grade WP316H
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type A ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Google search name
Stainless Steel ASTM A403 Grade WP316H, Stub End  Stub End, ASTM A403 Grade WP316H,
Stainless Steel 316H, Stub End Butt welding, Stub End, ASTM A403 Grade WP316H,
Stainless Steel STS 316H, Stub End  Stub End STS 316H
Stub End SUS 316H Stub End SS316H
BW- Stub End, ASTM A403 Grade WP316H Stub End, A403 Gr.WP316H
Stub End, thép không gỉ 316H Stub End inox 316H
Vật liệu lót /  Material Lined  / Lining 
 lót Teflon ( PTFE) Xi măng vữa lót   lót epoxy lỏng  lót thủy tinh
 lót epoxy ngoại quan (FBE)  lót Polyetylen  nhựa đường bitum  lót PFA
 lót bitum  lót kẽm  lót mạ kẽm  lót cao su
 lót NRB  lót bằng nhựa Polypropylen (PP)  nhựa lót Ethylene Tetrafluoroetylen (ETFE)
 lót ETFE  lót PVDF  lót bằng nhựa Polyvinylidene (PVDF)  lót EFP
 lót kiềm Perfluoroalkoxy  mạ kẽm  tráng kẽm  
Material Lined  / Lining 
Teflon (PTFE)  Lined  Teflon (PTFE) Lining  Cement mortar Lined 
Cement mortar Lining  Liquid epoxy Lined  Liquid epoxy Lining 
Glass Lined  Glass Lining  Fusion bonded epoxy (FBE) Lining 
Fusion bonded epoxy (FBE) Lined  Polyethylene Lining  Bituminous asphalt Lined 
Polyethylene Lined  Bituminous asphalt Lining  bitum Lined 
bitum Lining  Zinc Lined  Zinc Lining 
galvanized Lined  galvanized Lining  PFA-Lined 
PFA Lining  Rubber Lined  NRB Lined 
Rubber Lining  NRB Lining  Polypropylene (PP) Lined 
Polypropylene (PP) Lining  Ethylene tetraflurorethylene Lined  Ethylene tetraflurorethylene Lining 
ETFE Lined  ETFE Lining  polytetrafluroethylene Lined 
polytetrafluroethylene Lining   Polyvinylidene Fluoride Lined  PVDF Lining 
Polyvinylidene Fluoride Lining  Perfluoroalkoxy alkane Lined  PVDF Lined 
Fluorinated ethylene propylene Lined  Fluorinated ethylene propylene Lining 
EFP Lined  EFP Lining     
Mô tả chỉ tiết: Type B, Stub End thép không ghỉ ASTM A403 Grade WP316H
Stub Ends Thép không gỉ ASTM A403 Grade WP316H Tiêu chuẩn:  ANSI B16.9 ASME B16.9
MSS SP-43
Stub Ends, Type A, Thép ASTM A403 Grade WP316H Kết thúc hàn mông: ANSI B16.25  ASME B16.25
Stub Ends, Type B, Thép ASTM A403 Grade WP316H Tiêu chuẩn đánh dấu: MSS SP-25 standard
Stub Ends, Type C, Thép ASTM A403 Grade WP316H
Stub Ends, thép không gỉ 316H
Stub Ends, inox 316H
Type of Stub Ends
Type A, Stub Ends  Type B, Stub Ends  Type C, Stub Ends 
 
End Prep:
Beveled Ends Squared Ends Flanged Ends Grooved Ends Threaded Ends (Male Only)
Lớp học phù hợp cho các lớp WP (Fitting Classes for WP Grades)
Class Construction  Non-destructive Examination
ASTM A403 Grade WP316H-S Seamless  None
ASTM A403 Grade WP316H-W  Welded Radiography or Ultrasonic
ASTM A403 Grade WP316H-WX Welded Radiography
ASTM A403 Grade WP316H-WU Welded Welded Ultrasonic
Type Material of: ASTM A403
WP: Means Wrought Pipe CR: Means Corrosion Resistant UNS Designation
ASTM A403 Grade WP316H ASTM A403 Grade CR316H S31609
Tên sản phẩm Vật liệu Chiều dày Kết nối kết thúc Tiêu chuẩn 
Name  Material Wall Thickness
Schedule
Type of Bevelled Ends Standard
Stub Ends Thép ASTM A403 Grade WP316H
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type B ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Google search name
Stainless Steel ASTM A403 Grade WP316H, Stub End  Stub End, ASTM A403 Grade WP316H,
Stainless Steel 316H, Stub End Butt welding, Stub End, ASTM A403 Grade WP316H,
Stainless Steel STS 316H, Stub End  Stub End STS 316H
Stub End SUS 316H Stub End SS316H
BW- Stub End, ASTM A403 Grade WP316H Stub End, A403 Gr.WP316H
Stub End, thép không gỉ 316H Stub End inox 316H
Vật liệu lót /  Material Lined  / Lining 
 lót Teflon ( PTFE) Xi măng vữa lót   lót epoxy lỏng  lót thủy tinh
 lót epoxy ngoại quan (FBE)  lót Polyetylen  nhựa đường bitum  lót PFA
 lót bitum  lót kẽm  lót mạ kẽm  lót cao su
 lót NRB  lót bằng nhựa Polypropylen (PP)  nhựa lót Ethylene Tetrafluoroetylen (ETFE)
 lót ETFE  lót PVDF  lót bằng nhựa Polyvinylidene (PVDF)  lót EFP
 lót kiềm Perfluoroalkoxy  mạ kẽm  tráng kẽm  
Material Lined  / Lining 
Teflon (PTFE)  Lined  Teflon (PTFE) Lining  Cement mortar Lined 
Cement mortar Lining  Liquid epoxy Lined  Liquid epoxy Lining 
Glass Lined  Glass Lining  Fusion bonded epoxy (FBE) Lining 
Fusion bonded epoxy (FBE) Lined  Polyethylene Lining  Bituminous asphalt Lined 
Polyethylene Lined  Bituminous asphalt Lining  bitum Lined 
bitum Lining  Zinc Lined  Zinc Lining 
galvanized Lined  galvanized Lining  PFA-Lined 
PFA Lining  Rubber Lined  NRB Lined 
Rubber Lining  NRB Lining  Polypropylene (PP) Lined 
Polypropylene (PP) Lining  Ethylene tetraflurorethylene Lined  Ethylene tetraflurorethylene Lining 
ETFE Lined  ETFE Lining  polytetrafluroethylene Lined 
polytetrafluroethylene Lining   Polyvinylidene Fluoride Lined  PVDF Lining 
Polyvinylidene Fluoride Lining  Perfluoroalkoxy alkane Lined  PVDF Lined 
Fluorinated ethylene propylene Lined  Fluorinated ethylene propylene Lining 
EFP Lined  EFP Lining     
Mô tả chỉ tiết: Type C, Stub End thép không ghỉ ASTM A403 Grade WP316H
Stub Ends Thép không gỉ ASTM A403 Grade WP316H Tiêu chuẩn:  ANSI B16.9 ASME B16.9
MSS SP-43
Stub Ends, Type A, Thép ASTM A403 Grade WP316H Kết thúc hàn mông: ANSI B16.25  ASME B16.25
Stub Ends, Type B, Thép ASTM A403 Grade WP316H Tiêu chuẩn đánh dấu: MSS SP-25 standard
Stub Ends, Type C, Thép ASTM A403 Grade WP316H
Stub Ends, thép không gỉ 316H
Stub Ends, inox 316H
Type of Stub Ends
Type A, Stub Ends  Type B, Stub Ends  Type C, Stub Ends 
 
End Prep:
Beveled Ends Squared Ends Flanged Ends Grooved Ends Threaded Ends (Male Only)
Lớp học phù hợp cho các lớp WP (Fitting Classes for WP Grades)
Class Construction  Non-destructive Examination
ASTM A403 Grade WP316H-S Seamless  None
ASTM A403 Grade WP316H-W  Welded Radiography or Ultrasonic
ASTM A403 Grade WP316H-WX Welded Radiography
ASTM A403 Grade WP316H-WU Welded Welded Ultrasonic
Type Material of: ASTM A403
WP: Means Wrought Pipe CR: Means Corrosion Resistant UNS Designation
ASTM A403 Grade WP316H ASTM A403 Grade CR316H S31609
Tên sản phẩm Vật liệu Chiều dày Kết nối kết thúc Tiêu chuẩn 
Name  Material Wall Thickness
Schedule
Type of Bevelled Ends Standard
Stub Ends Thép không gỉ ASTM A403 Grade WP316H
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Liền mạch ( Đúc) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Stub Ends Thép Type C ASTM A403 Grade WP316H Welded - (hàn) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Google search name
Stainless Steel ASTM A403 Grade WP316H, Stub End  Stub End, ASTM A403 Grade WP316H,
Stainless Steel 316H, Stub End Butt welding, Stub End, ASTM A403 Grade WP316H,
Stainless Steel STS 316H, Stub End  Stub End STS 316H
Stub End SUS 316H Stub End SS316H
BW- Stub End, ASTM A403 Grade WP316H Stub End, A403 Gr.WP316H
Stub End, thép không gỉ 316H Stub End inox 316H
Vật liệu lót /  Material Lined  / Lining 
 lót Teflon ( PTFE) Xi măng vữa lót   lót epoxy lỏng  lót thủy tinh
 lót epoxy ngoại quan (FBE)  lót Polyetylen  nhựa đường bitum  lót PFA
 lót bitum  lót kẽm  lót mạ kẽm  lót cao su
 lót NRB  lót bằng nhựa Polypropylen (PP)  nhựa lót Ethylene Tetrafluoroetylen (ETFE)
 lót ETFE  lót PVDF  lót bằng nhựa Polyvinylidene (PVDF)  lót EFP
 lót kiềm Perfluoroalkoxy  mạ kẽm  tráng kẽm  
Material Lined  / Lining 
Teflon (PTFE)  Lined  Teflon (PTFE) Lining  Cement mortar Lined 
Cement mortar Lining  Liquid epoxy Lined  Liquid epoxy Lining 
Glass Lined  Glass Lining  Fusion bonded epoxy (FBE) Lining 
Fusion bonded epoxy (FBE) Lined  Polyethylene Lining  Bituminous asphalt Lined 
Polyethylene Lined  Bituminous asphalt Lining  bitum Lined 
bitum Lining  Zinc Lined  Zinc Lining 
galvanized Lined  galvanized Lining  PFA-Lined 
PFA Lining  Rubber Lined  NRB Lined 
Rubber Lining  NRB Lining  Polypropylene (PP) Lined 
Polypropylene (PP) Lining  Ethylene tetraflurorethylene Lined  Ethylene tetraflurorethylene Lining 
ETFE Lined  ETFE Lining  polytetrafluroethylene Lined 
polytetrafluroethylene Lining   Polyvinylidene Fluoride Lined  PVDF Lining 
Polyvinylidene Fluoride Lining  Perfluoroalkoxy alkane Lined  PVDF Lined 
Fluorinated ethylene propylene Lined  Fluorinated ethylene propylene Lining 
EFP Lined  EFP Lining     

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838