}

Sockolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên sản phẩm Sockolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 
Mô tả: Sockolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50  / SA694 Grade F50
Tiêu chuẩn: MSS SP-97
Đánh dấu: MSS SP-25 standard
Kiểu kết nối Hàn lồng  Hàn ổ cắm Socket weld - SW
Tìm kiếm Google: Sockolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50
Sockolet A694 Grade F50 Socket-Outlet A694 Grade F50
Reducing Sockolet A694 Grade F50 Reducer Sockolet A694 Grade F50
Sockolet A694 Grade F50 Socket-Outlet A694 Grade F50
Socket Weld, Branch Outlet A694 Grade F50 Socket Weld, 90⁰ Branch Outlet A694 Grade F50
Reducing Way Straight Way
Sockolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Sockolet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Branch Outlet hép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50
Vật liệu: Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50
ASTM A694 Grade F50 SA694 Grade F50
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Connection type Standard
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 Class 9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 1500LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 2000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 3000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 6000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 9000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 CL.9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F50 #9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Áp suất: Sockolet
Sockolet ASTM A694 Grade F50, 1000#  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 1500#  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 2000# 
Sockolet ASTM A694 Grade F50, 3000#  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 6000#  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 9000# 
Sockolet ASTM A694 Grade F50, 1000 LBS  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 1500 LBS  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 2000 LBS 
Sockolet ASTM A694 Grade F50, 3000 LBS  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 6000 LBS  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 9000 LBS 
Sockolet ASTM A694 Grade F50, 1000 PSI  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 1500 PSI  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 2000 PSI 
Sockolet ASTM A694 Grade F50, 3000 PSI  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 6000 PSI  Sockolet ASTM A694 Grade F50, 9000 PSI 
Sockolet ASTM A694 Grade F50, Class 1000 Sockolet ASTM A694 Grade F50, Class 1500 Sockolet ASTM A694 Grade F50, Class 2000
Sockolet ASTM A694 Grade F50, Class 3000 Sockolet ASTM A694 Grade F50, Class 6000 Sockolet ASTM A694 Grade F50, Class 9000
Sockolet ASTM A694 Grade F50, CL.1000 Sockolet ASTM A694 Grade F50, CL.1500 Sockolet ASTM A694 Grade F50, CL.2000
Sockolet ASTM A694 Grade F50, CL.3000 Sockolet ASTM A694 Grade F50, CL.6000 Sockolet ASTM A694 Grade F50, CL.9000
Sockolet ASTM A694 Grade F50, #1000 Sockolet ASTM A694 Grade F50, #1500 Sockolet ASTM A694 Grade F50, # 2000
Sockolet ASTM A694 Grade F50, #3000 Sockolet ASTM A694 Grade F50 ,#6000 Sockolet ASTM A694 Grade F50, # 9000
Kiểu kết nối - Connection type
Socket weld : ASME B16.11 Socket weld : ANSI B16.11
SW: ASME B16.11 SW: ANSI B16.11
Tiêu chuẩn - Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
MSS SP-97
Search google products
Carbon and Alloy Steel ASTM A694 Grade F50, Sockolet
Carbon and Alloy Steel Forged ASTM A694 Grade F50, Sockolet
Socket weld Sockolet A694 Grade F50
SW Sockolet A694 Grade F50
Sockolet A694 Grade F50, Socket weld
Sockolet A694 Grade F50, SW
RDC Sockolet A694 Grade F50

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838