}

Sockolet Thép rèn ASTM A105

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên sản phẩm Sockolet Thép rèn ASTM A105 
Mô tả: Sockolet Thép rèn ASTM A105  / SA105
Tiêu chuẩn: MSS SP-97
Đánh dấu: MSS SP-25 standard
Kiểu kết nối Hàn lồng  Hàn ổ cắm Socket weld - SW
Tìm kiếm Google: Sockolet Thép rèn ASTM A105
Sockolet A105 Socket-Outlet A105
Reducing Sockolet A105 Reducer Sockolet A105
Sockolet A105 Socket-Outlet A105
Socket Weld, Branch Outlet A105 Socket Weld, 90⁰ Branch Outlet A105
Reducing Way Straight Way
Sockolet ASTM A105, Galvanized Sockolet ASTM A105, Zinc Coated 
Sockolet ASTM A105, Hot dipped galvanized Sockolet ASTM A105, Hot dipped Zinc Coated 
Sockolet Thép rèn ASTM A105, Galvanized Sockolet Thép rèn ASTM A105, Zinc Coated 
Sockolet Thép rèn ASTM A105, Hot dipped galvanized Sockolet Thép rèn ASTM A105, Hot dipped Zinc Coated 
Sockolet Thép rèn ASTM A105, mạ kẽm Sockolet Thép rèn ASTM A105, tráng kẽm
Sockolet Thép rèn ASTM A105 Sockolet Thép rèn ASTM A105
Vật liệu: Thép rèn ASTM A105
ASTM A105 SA105
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Kiểu kết nối Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Connection type Standard
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 1000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 1500# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 2000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 3000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 6000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 9000# Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 1000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 1500 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 2000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 3000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 6000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 9000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 1000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 1500 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 2000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 3000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 6000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 9000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 Class 1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 Class 1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 Class 2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 Class 3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 Class 6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 Class 9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 1000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 1500LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 2000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 3000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 6000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 9000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 CL.1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 CL.1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 CL.2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 CL.3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 CL.6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 CL.9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 #1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 #1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 #2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 #3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 #6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Sockolet  Thép rèn ASTM A105 #9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 1000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 1500# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 2000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 3000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 6000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 9000# Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 1000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 1500 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 2000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 3000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 6000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 9000 LBS Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 1000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 1500 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 2000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 3000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 6000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 9000 PSI Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 Class 9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 1000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 1500LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 2000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 3000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 6000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 9000LB Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 CL.9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 #1000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 #1500 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 #2000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 #3000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 #6000 Socket weld - SW MSS SP-97
Socket-Outlet Thép rèn ASTM A105 #9000 Socket weld - SW MSS SP-97
Áp suất: Sockolet
Sockolet thép rèn ASTM A105, 1000#  Sockolet thép rèn ASTM A105, 1500#  Sockolet thép rèn ASTM A105, 2000# 
Sockolet thép rèn ASTM A105, 3000#  Sockolet thép rèn ASTM A105, 6000#  Sockolet thép rèn ASTM A105, 9000# 
Sockolet thép rèn ASTM A105, 1000 LBS  Sockolet thép rèn ASTM A105, 1500 LBS  Sockolet thép rèn ASTM A105, 2000 LBS 
Sockolet thép rèn ASTM A105, 3000 LBS  Sockolet thép rèn ASTM A105, 6000 LBS  Sockolet thép rèn ASTM A105, 9000 LBS 
Sockolet thép rèn ASTM A105, 1000 PSI  Sockolet thép rèn ASTM A105, 1500 PSI  Sockolet thép rèn ASTM A105, 2000 PSI 
Sockolet thép rèn ASTM A105, 3000 PSI  Sockolet thép rèn ASTM A105, 6000 PSI  Sockolet thép rèn ASTM A105, 9000 PSI 
Sockolet thép rèn ASTM A105, Class 1000 Sockolet thép rèn ASTM A105, Class 1500 Sockolet thép rèn ASTM A105, Class 2000
Sockolet thép rèn ASTM A105, Class 3000 Sockolet thép rèn ASTM A105, Class 6000 Sockolet thép rèn ASTM A105, Class 9000
Sockolet thép rèn ASTM A105, CL.1000 Sockolet thép rèn ASTM A105, CL.1500 Sockolet thép rèn ASTM A105, CL.2000
Sockolet thép rèn ASTM A105, CL.3000 Sockolet thép rèn ASTM A105, CL.6000 Sockolet thép rèn ASTM A105, CL.9000
Sockolet thép rèn ASTM A105, #1000 Sockolet thép rèn ASTM A105, #1500 Sockolet thép rèn ASTM A105, #2000
Sockolet thép rèn ASTM A105, #3000 Sockolet thép rèn ASTM A105 , #6000 Sockolet thép rèn ASTM A105, #9000
Kiểu kết nối - Connection type
Socket weld : ASME B16.11 Socket weld : ANSI B16.11
SW: ASME B16.11 SW: ANSI B16.11
Tiêu chuẩn - Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
MSS SP-97
Search google products
Carbon Steel Forgings ASTM A105, Sockolet
Carbon Steel Forged sSockoletl ASTM A105, Sockolet
Socket weld Sockolet A105
SW Sockolet A105
Sockolet A105, Socket weld
Sockolet A105, SW
RDC Sockolet A105
Sockolet ASTM A105, Galvanized
Sockolet ASTM A105, Zinc Coated 
Sockolet ASTM A105, Hot dipped galvanized

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838