}

Nắp Bịt thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4 666 191 71
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thép rèn 
Name /Tên sản phẩm: Nắp Bịt thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Mô tả: Nắp Bịt hàn thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304 / SA182 Grade F304
Tiêu chuẩn Standard ASME B16.11 ANSI B16.11
Kiểu kết nối Connection type end Socket weld SW
Hàn lồng  Hàn cắm
Tiêu chuẩn đánh dấu Marking MSS SP-25 standard
Tìm kiếm Goole Nắp bịt - (Search google products name)
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304 Nắp Bịt hàn lồng, thép không gỉ A182 Grade F304
Nắp Bịt hàn cắm, thép không gỉ A182 Grade F304 Nắp Bịt thép không gỉ, A182 Grade F304, Socket weld
Nắp Bịt thép không gỉ, A182 Grade F304, SW Nắp Bịt A182 Grade F304, Socket weld
Nắp Bịt A182 Grade F304, SW Nắp Bịt giảm, thép không gỉ A182 Grade F304
Nắp Bịt giảm hàn lồng thép không gỉ A182 Grade F304 Nắp Bịt giảm hàn cắm thép không gỉ A182 Grade F304
Nắp Bịt áp lực A182 Grade F304 Nắp Bịt thép áp ực A182 Grade F304
Nắp Bịt áp lực inox 304 Nắp Bịt thép rèn áp lực inox 304
Nắp Bịt hàn thép không gỉ, STS 304 Nắp Bịt hàn SUS 304
Nắp Bịt hàn SS 304 Nắp Bịt hàn STS 304
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép không gỉ A182 Grade F304
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép không gỉ A182 Grade F304 Nắp bịt đầu ống, thép không gỉ, A182 Grade F304, Socket weld
Nắp bịt đầu ống, thép không gỉ, A182 Grade F304, SW Nắp bịt đầu ống, A182 Grade F304, Socket weld
Nắp bịt đầu ống, A182 Grade F304, SW Nắp bịt đầu ống, giảm, thép không gỉ A182 Grade F304
Nắp bịt đầu ống, giảm hàn lồng thép không gỉ A182 Grade F304 Nắp bịt đầu ống, giảm hàn cắm thép không gỉ A182 Grade F304
Nắp bịt đầu ống, áp lực A182 Grade F304 Nắp bịt đầu ống, thép áp ực A182 Grade F304
Nắp bịt đầu ống, áp lực inox 304 Nắp bịt đầu ống, thép rèn áp lực inox 304
Nắp bịt đầu ống, hàn thép không gỉ, STS 304 Nắp bịt đầu ống, hàn SUS 304
Nắp bịt đầu ống, hàn SS 304 Nắp bịt đầu ống, hàn STS 304
Nút bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304 Nút bịt, hàn lồng, thép không gỉ A182 Grade F304
Nút bịt, hàn cắm, thép không gỉ A182 Grade F304 Nút bịt, thép không gỉ, A182 Grade F304, Socket weld
Nút bịt, thép không gỉ, A182 Grade F304, SW Nút bịt, A182 Grade F304, Socket weld
Nút bịt, A182 Grade F304, SW Nút bịt, giảm, thép không gỉ A182 Grade F304
Nút bịt, giảm hàn lồng thép không gỉ A182 Grade F304 Nút bịt, giảm hàn cắm thép không gỉ A182 Grade F304
Nút bịt, áp lực A182 Grade F304 Nút bịt, thép áp ực A182 Grade F304
Nút bịt, áp lực inox 304 Nút bịt, thép rèn áp lực inox 304
Nút bịt, hàn thép không gỉ, STS 304 Nút bịt, hàn SUS 304
Nút bịt, hàn SS 304 Nút bịt, hàn STS 304
Vật liệu: thép rèn không gỉ 
ASTM A182 Grade F304 SA182 Grade F304
Identification Symbol UNS Designation Grade
ASTM A182 Grade F304 S30400 8 chromium, 8 nickel 304
Áp suất: Nắp Bịt thép rèn ASTM A182 Grade F304
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1000 Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1500
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 2000 Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 3000
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 6000 Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 9000
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 LBS Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500 LBS
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000 LBS Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000 LBS
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000 LBS Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000 LBS
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000# Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 PSI Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1000 Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1500
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL2000 Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL3000
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL6000 Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL9000
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000LB Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500LB
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000LB Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000LB
Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000LB Nắp Bịt hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000LB
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1000 Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1500
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 2000 Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 3000
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 6000 Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 9000
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 LBS Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500 LBS
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000 LBS Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000 LBS
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000 LBS Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000 LBS
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000# Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 PSI Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1000 Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1500
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL2000 Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL3000
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL6000 Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL9000
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000LB Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500LB
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000LB Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000LB
Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000LB Nắp Bịt hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000LB
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 1000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 1500
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 2000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 3000
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 6000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 9000
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1000 LBS Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1500 LBS
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 2000 LBS Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 3000 LBS
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 6000 LBS Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 9000 LBS
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1500#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 2000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 3000#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 6000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 9000#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1000 PSI Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1500#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 2000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 3000#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 6000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 9000#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL1000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL1500
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL2000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL3000
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL6000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL9000
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1000LB Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1500LB
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 2000LB Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 3000LB
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 6000LB Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 9000LB
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 1000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 1500
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 2000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 3000
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 6000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 9000
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1000 LBS Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1500 LBS
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 2000 LBS Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 3000 LBS
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 6000 LBS Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 9000 LBS
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1500#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 2000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 3000#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 6000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 9000#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1000 PSI Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1500#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 2000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 3000#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 6000# Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 9000#
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL1000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL1500
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL2000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL3000
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL6000 Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL9000
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1000LB Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1500LB
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 2000LB Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 3000LB
Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 6000LB Nắp Bịt thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1500
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL2000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL3000
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL6000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL9000
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000LB Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000LB Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000LB Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1500
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL2000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL3000
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL6000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL9000
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000LB Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000LB Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000LB Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Socket weld, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, SW, 9000LB
Kiểu kết nối
Socket weld : ASME B16.11 Socket weld : ANSI B16.11
SW : ASME B16.11 SW: ANSI B16.11
Hàn lồng: ASME B16.11 Hàn cắm: ANSI B16.11
Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thép rèn 
Name / Tên sản phẩm: Nắp bịt, thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Mô tả: Nắp bịt, ren, thép rèn không gỉ  ASTM A182 Grade F304 / SA182 Grade F304
Tiêu chuẩn Standard ASME B16.11 ANSI B16.11
Kiểu kết nối Connection type end Female  F-NPT Male
Thread Screw 
Tiêu chuẩn đánh dấu Marking MSS SP-25 standard
Tìm kiếm Goole Nắp bịt, sản phẩm - (Search google products name)
Nắp bịt, thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Nắp bịt, ren, thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Nắp bịt, ASTM A182 Grade F304, Female
Nắp bịt, ASTM A182 Grade F304, F-NPT
Nắp bịt, thép áp lực ASTM A182 Grade F304
Nắp bịt, ren áp lực ASTM A182 Grade F304
Nắp bịt, ren inox 304
Nắp bịt, ren áp lực inox 304
Nắp bịt, áp lực inox 304
Nắp bịt, thép không gỉ STS 304
Nắp bịt, thép không gỉ SUS 304
Nắp bịt, thép không gỉ SS 304
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Nắp bịt đầu ống, ASTM A182 Grade F304, Female
Nắp bịt đầu ống, ASTM A182 Grade F304, F-NPT
Nắp bịt đầu ống, thép áp lực ASTM A182 Grade F304
Nắp bịt đầu ống, ren áp lực ASTM A182 Grade F304
Nắp bịt đầu ống, ren inox 304
Nắp bịt đầu ống, ren áp lực inox 304
Nắp bịt đầu ống, áp lực inox 304
Nắp bịt đầu ống, thép không gỉ STS 304
Nắp bịt đầu ống, thép không gỉ SUS 304
Nắp bịt đầu ống, thép không gỉ SS 304
Nút bịt, thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Nút bịt, ren, thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Nút bịt, ASTM A182 Grade F304, Female
Nút bịt, ASTM A182 Grade F304, F-NPT
Nút bịt, thép áp lực ASTM A182 Grade F304
Nút bịt, ren áp lực ASTM A182 Grade F304
Nút bịt, ren inox 304
Nút bịt, ren áp lực inox 304
Nút bịt, áp lực inox 304
Nút bịt, thép không gỉ STS 304
Nút bịt, thép không gỉ SUS 304
Nút bịt, thép không gỉ SS 304
Nút bịt đầu ống, thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Nút bịt đầu ống, ren, thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Nút bịt đầu ống, ASTM A182 Grade F304, Female
Nút bịt đầu ống, ASTM A182 Grade F304, F-NPT
Nút bịt đầu ống, thép áp lực ASTM A182 Grade F304
Nút bịt đầu ống, ren áp lực ASTM A182 Grade F304
Nút bịt đầu ống, ren inox 304
Nút bịt đầu ống, ren áp lực inox 304
Nút bịt đầu ống, áp lực inox 304
Nút bịt đầu ống, thép không gỉ STS 304
Nút bịt đầu ống, thép không gỉ SUS 304
Nút bịt đầu ống, thép không gỉ SS 304
Vật liệu: thép rèn không gỉ 
ASTM A182 Grade F304 SA182 Grade F304
Identification Symbol UNS Designation Grade
ASTM A182 Grade F304 S30400 8 chromium, 8 nickel 304
Áp suất: Nắp bịt, ren thép rèn không gỉ ASTM A182 Grade F304
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 1000 Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 1500
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 2000 Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 3000
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 6000 Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 9000
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1000 LBS Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1500 LBS
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 2000 LBS Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 3000 LBS
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 6000 LBS Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 9000 LBS
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1000# Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1000 PSI Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL1000 Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL1500
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL2000 Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL3000
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL6000 Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL9000
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1000LB Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1500LB
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 2000LB Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 3000LB
Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 6000LB Nắp bịt, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 9000LB
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1500
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 2000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 3000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 6000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 9000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 LBS Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500 LBS
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000 LBS Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000 LBS
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000 LBS Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000 LBS
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 PSI Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1500
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL2000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL3000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL6000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL9000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000LB Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500LB
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000LB Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000LB
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000LB Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000LB
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , Class 1000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , Class 1500
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , Class 2000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , Class 3000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , Class 6000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , Class 9000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 1000 LBS Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 1500 LBS
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 2000 LBS Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 3000 LBS
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 6000 LBS Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 9000 LBS
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 1000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 1500#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 2000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 3000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 6000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 9000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 1000 PSI Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 1500#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 2000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 3000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 6000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 9000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , CL1000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , CL1500
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , CL2000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , CL3000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , CL6000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , CL9000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 1000LB Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 1500LB
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 2000LB Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 3000LB
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 6000LB Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female , 9000LB
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 1000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 1500
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 2000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 3000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 6000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 9000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1000 LBS Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1500 LBS
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 2000 LBS Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 3000 LBS
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 6000 LBS Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 9000 LBS
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1500#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 2000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 3000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 6000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 9000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1000 PSI Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1500#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 2000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 3000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 6000# Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 9000#
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL1000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL1500
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL2000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL3000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL6000 Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL9000
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1000LB Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1500LB
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 2000LB Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 3000LB
Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 6000LB Nắp bịt, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL1000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL1500
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL2000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL3000
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL6000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, CL9000
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1000LB Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 2000LB Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 6000LB Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn không A182 Grade F304, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, Female, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn không gỉ A182 Grade F304, F-NPT, 9000LB
Kiểu kết nối ( Connection type ends)
Thread NPT ASME B1.20.1
Ren NPT
Female NPT
F-NTP
NPT-F
Socket weld x Female NPT
SW x F-NPT
Thread ISO 7/1
Ren ISO 7/1
Female ISO 7/1
 Male ISO 7/1
Thread ISO 7R
Thread  ISO 7/1 Rp
Thread  ISO 7 Rc

Thread BSPP = British BSPP
Ren BS
BS-2779 
BSPP
BSPF
BSPP
BSPT 
 BSPF
BSPM
 BSP
BS-2779
American National Standard Pipe Thread - national pipe thread (NPT)
Abbreviation Shorthand expansion Full name
NPT National pipe taper American National Standard Taper Pipe Thread
NPS National pipe straight American National Standard Straight Pipe Thread
NPSC National pipe straight–coupling American National Standard Straight Pipe Thread for Couplings
NPSF National pipe straight–fuel Dryseal USA (American) Standard Fuel Internal Straight Pipe Thread
NPSH National pipe straight–hose American National Standard Straight Pipe Thread for Hose Couplings
NPSI National pipe straight–intermediate Dryseal USA (American) Standard Intermediate Internal
Straight Pipe Thread
NPSI National pipe straight–intermediate Dryseal USA (American) Standard Intermediate Internal
Straight Pipe Thread
NPSL National pipe straight–locknut American National Standard Straight Pipe Thread for Loose-fitting
Mechanical Joints with Locknuts
NPSM National pipe straight–mechanical American National Standard Straight Pipe Thread for
Free-fitting Mechanical Joints
NPTF National pipe taper–fuel Dryseal USA (American) Standard Taper Pipe Thread
NPTR National pipe taper–railing American National Standard Taper Pipe Thread for Railing Joints
PTF-SAE SHORT Pipe taper, fuel, SAE, short Dryseal SAE Short Taper Pipe Thread
BSPT British Standard Pipe Taper  
BSPP British Standard Pipe Parallel
These standard pipe threads are formally referred to by the following sequence of blocks
G external and internal parallel Thread ISO 7/1 
R external taper (ISO 7)
Rp internal parallel (ISO 7/1)
Rc internal taper (ISO 7/1)
Rs  external parallel
Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838