}

Nắp bịt, thép rèn ASTM A105

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4 666 191 71
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thép rèn 
Name / tên sản phẩm: Nắp bịt, thép rèn ASTM A105
Mô tả : Nắp bịt, hàn thép rèn ASTM A105 / SA105
Tiêu chuẩn Standard ASME B16.11 ANSI B16.11
Tiêu chuẩn đánh dấu Marking MSS SP-25 standard
Kiểu kết nối Connection type end Socket weld SW
Hàn lồng Hàn cắm
Tìm kiếm Goole tên sản phẩm - (Search google products name)
Nắp bịt, thép rèn A105, hàn lồng Nắp bịt, thép rèn A105, hàn cắm
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld Nắp bịt, thép rèn A105, SW
Nắp bịt, hàn lồng, thép A105 Nắp bịt, hàn cắm, thép A105
Nắp bịt, A105, Scoket weld Nắp bịt, A105, SW
Nắp bịt, hàn thép rèn A105, Mạ kẽm Nắp bịt, hàn thép rèn A105, Galvanized
Nắp bịt, hàn thép rèn A105, Hot dipped galvanized Nắp bịt, hàn thép rèn A105, Zinc Coated 
Nắp bịt, hàn thép A105 Nắp bịt, thép rèn A105
Nắp bịt, áp lực thép A105 Nắp bịt, thép áp lực
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, hàn lồng Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, hàn cắm
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng, thép A105 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm, thép A105
Nắp bịt đầu ống, A105, Scoket weld Nắp bịt đầu ống, A105, SW
Nắp bịt đầu ống, hàn thép rèn A105, Mạ kẽm Nắp bịt đầu ống, hàn thép rèn A105, Galvanized
Nắp bịt đầu ống, hàn thép rèn A105, Hot dipped galvanized Nắp bịt đầu ống, hàn thép rèn A105, Zinc Coated 
Nắp bịt đầu ống, hàn thép A105 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105
Nắp bịt đầu ống, áp lực thép A105 Nắp bịt đầu ống, thép áp lực
Nút bịt, thép rèn A105, hàn lồng Nút bịt, thép rèn A105, hàn cắm
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld Nút bịt, thép rèn A105, SW
Nút bịt, hàn lồng, thép A105 Nút bịt, hàn cắm, thép A105
Nút bịt, A105, Scoket weld Nút bịt, A105, SW
Nút bịt, hàn thép rèn A105, Mạ kẽm Nút bịt, hàn thép rèn A105, Galvanized
Nút bịt, hàn thép rèn A105, Hot dipped galvanized Nút bịt, hàn thép rèn A105, Zinc Coated 
Nút bịt, hàn thép A105 Nút bịt, thép rèn A105
Nút bịt, áp lực thép A105 Nút bịt, thép áp lực
Nút bịt đầu ống, thép rèn A105, hàn lồng Nút bịt đầu ống, thép rèn A105, hàn cắm
Nút bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld Nút bịt đầu ống, thép rèn A105, SW
Nút bịt đầu ống, hàn lồng, thép A105 Nút bịt đầu ống, hàn cắm, thép A105
Nút bịt đầu ống, A105, Scoket weld Nút bịt đầu ống, A105, SW
Nút bịt đầu ống, hàn thép rèn A105, Mạ kẽm Nút bịt đầu ống, hàn thép rèn A105, Galvanized
Nút bịt đầu ống, hàn thép rèn A105, Hot dipped galvanized Nút bịt đầu ống, hàn thép rèn A105, Zinc Coated 
Nút bịt đầu ống, hàn thép A105 Nút bịt đầu ống, thép rèn A105
Nút bịt đầu ống, áp lực thép A105 Nút bịt đầu ống, thép áp lực
Vật liệu: thép rèn carbon
Áp suất: Nắp bịt, thép rèn ASTM A105
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 1000 Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 1500
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 2000 Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 3000
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 6000 Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 9000
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1000 LBS Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1500 LBS
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 2000 LBS Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 3000 LBS
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 6000 LBS Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 9000 LBS
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1000# Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 2000# Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 6000# Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1000 PSI Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 2000# Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 6000# Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL1000 Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL1500
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL2000 Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL3000
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL6000 Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL9000
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1000LB Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1500LB
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 2000LB Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 3000LB
Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 6000LB Nắp bịt, hàn lồng thép rèn A105, 9000LB
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 1000 Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 1500
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 2000 Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 3000
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 6000 Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 9000
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1000 LBS Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1500 LBS
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 2000 LBS Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 3000 LBS
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 6000 LBS Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 9000 LBS
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1000# Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 2000# Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 6000# Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1000 PSI Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 2000# Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 6000# Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL1000 Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL1500
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL2000 Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL3000
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL6000 Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL9000
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1000LB Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1500LB
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 2000LB Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 3000LB
Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 6000LB Nắp bịt, hàn cắm thép rèn A105, 9000LB
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 1000 Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 1500
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 2000 Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 3000
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 6000 Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 9000
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1000 LBS Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1500 LBS
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 2000 LBS Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 3000 LBS
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 6000 LBS Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 9000 LBS
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1000# Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1500#
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 2000# Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 3000#
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 6000# Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 9000#
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1000 PSI Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1500#
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 2000# Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 3000#
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 6000# Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 9000#
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL1000 Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL1500
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL2000 Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL3000
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL6000 Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL9000
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1000LB Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1500LB
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 2000LB Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 3000LB
Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 6000LB Nắp bịt, thép rèn A105, Socket weld, 9000LB
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, Class 1000 Nắp bịt, thép rèn A105, SW, Class 1500
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, Class 2000 Nắp bịt, thép rèn A105, SW, Class 3000
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, Class 6000 Nắp bịt, thép rèn A105, SW, Class 9000
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 1000 LBS Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 1500 LBS
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 2000 LBS Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 3000 LBS
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 6000 LBS Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 9000 LBS
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 1000# Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 1500#
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 2000# Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 3000#
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 6000# Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 9000#
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 1000 PSI Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 1500#
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 2000# Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 3000#
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 6000# Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 9000#
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, CL1000 Nắp bịt, thép rèn A105, SW, CL1500
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, CL2000 Nắp bịt, thép rèn A105, SW, CL3000
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, CL6000 Nắp bịt, thép rèn A105, SW, CL9000
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 1000LB Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 1500LB
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 2000LB Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 3000LB
Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 6000LB Nắp bịt, thép rèn A105, SW, 9000LB
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 1000 Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 1500
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 2000 Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 3000
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 6000 Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, Class 9000
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1000 LBS Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1500 LBS
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 2000 LBS Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 3000 LBS
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 6000 LBS Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 9000 LBS
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1000# Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1500#
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 2000# Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 3000#
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 6000# Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 9000#
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1000 PSI Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1500#
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 2000# Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 3000#
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 6000# Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 9000#
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL1000 Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL1500
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL2000 Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL3000
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL6000 Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, CL9000
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1000LB Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 1500LB
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 2000LB Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 3000LB
Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 6000LB Nút bịt, hàn lồng thép rèn A105, 9000LB
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 1000 Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 1500
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 2000 Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 3000
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 6000 Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, Class 9000
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1000 LBS Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1500 LBS
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 2000 LBS Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 3000 LBS
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 6000 LBS Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 9000 LBS
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1000# Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1500#
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 2000# Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 3000#
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 6000# Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 9000#
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1000 PSI Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1500#
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 2000# Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 3000#
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 6000# Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 9000#
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL1000 Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL1500
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL2000 Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL3000
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL6000 Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, CL9000
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1000LB Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 1500LB
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 2000LB Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 3000LB
Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 6000LB Nút bịt, hàn cắm thép rèn A105, 9000LB
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 1000 Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 1500
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 2000 Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 3000
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 6000 Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, Class 9000
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1000 LBS Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1500 LBS
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 2000 LBS Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 3000 LBS
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 6000 LBS Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 9000 LBS
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1000# Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1500#
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 2000# Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 3000#
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 6000# Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 9000#
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1000 PSI Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1500#
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 2000# Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 3000#
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 6000# Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 9000#
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL1000 Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL1500
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL2000 Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL3000
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL6000 Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, CL9000
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1000LB Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 1500LB
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 2000LB Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 3000LB
Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 6000LB Nút bịt, thép rèn A105, Socket weld, 9000LB
Nút bịt, thép rèn A105, SW, Class 1000 Nút bịt, thép rèn A105, SW, Class 1500
Nút bịt, thép rèn A105, SW, Class 2000 Nút bịt, thép rèn A105, SW, Class 3000
Nút bịt, thép rèn A105, SW, Class 6000 Nút bịt, thép rèn A105, SW, Class 9000
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 1000 LBS Nút bịt, thép rèn A105, SW, 1500 LBS
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 2000 LBS Nút bịt, thép rèn A105, SW, 3000 LBS
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 6000 LBS Nút bịt, thép rèn A105, SW, 9000 LBS
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 1000# Nút bịt, thép rèn A105, SW, 1500#
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 2000# Nút bịt, thép rèn A105, SW, 3000#
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 6000# Nút bịt, thép rèn A105, SW, 9000#
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 1000 PSI Nút bịt, thép rèn A105, SW, 1500#
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 2000# Nút bịt, thép rèn A105, SW, 3000#
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 6000# Nút bịt, thép rèn A105, SW, 9000#
Nút bịt, thép rèn A105, SW, CL1000 Nút bịt, thép rèn A105, SW, CL1500
Nút bịt, thép rèn A105, SW, CL2000 Nút bịt, thép rèn A105, SW, CL3000
Nút bịt, thép rèn A105, SW, CL6000 Nút bịt, thép rèn A105, SW, CL9000
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 1000LB Nút bịt, thép rèn A105, SW, 1500LB
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 2000LB Nút bịt, thép rèn A105, SW, 3000LB
Nút bịt, thép rèn A105, SW, 6000LB Nút bịt, thép rèn A105, SW, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 1000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 2000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 6000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 2000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 6000# Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, CL1000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, CL1500
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, CL2000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, CL3000
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, CL6000 Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, CL9000
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 1000LB Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 2000LB Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 6000LB Nắp bịt đầu ống, hàn lồng thép rèn A105, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 1000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 2000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 6000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 2000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 6000# Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, CL1000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, CL1500
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, CL2000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, CL3000
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, CL6000 Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, CL9000
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 1000LB Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 2000LB Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 6000LB Nắp bịt đầu ống, hàn cắm thép rèn A105, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Socket weld, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, SW, 9000LB
Kiểu kết nối
Socket weld : ASME B16.11 Socket weld : ANSI B16.11
SW : ASME B16.11 SW: ANSI B16.11
Hàn lồng: ASME B16.11 Hàn cắm: ANSI B16.11
Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
Nhóm sản phẩm: Phụ kiện thép rèn 
Name / Tên sản phẩm: Nắp bịt, thép rèn ASTM A105
Mô tả: Nắp bịt ren, thép rèn ASTM A105 / SA105
Tiêu chuẩn Standard ASME B16.11 ANSI B16.11
Tiêu chuẩn đánh dấu Marking MSS SP-25 standard
Kiểu kết nối Connection type end Female F-NPT
Tìm kiếm Goole tên sản phẩm - (Search google products name)
Nắp bịt ren, thép rèn A105 Nắp bịt ren, thép rèn A105, nối ren
Nắp bịt ren, thép rèn A105, Female Nắp bịt ren, thép rèn A105, F-NPT
Nắp bịt ren, thép rèn A105, mạ kẽm Nắp bịt ren, thép rèn A105, Galvanized
Nắp bịt ren, thép rèn A105, Zinc Coated  Nắp bịt ren, thép rèn A105, Hot dipped galvanized
Nắp bịt ren, A105, Female  Nắp bịt ren, A105, F-NPT
Nắp bịt ren, thép áp lực A105 Nắp bịt ren, áp lực thép A105
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, mạ kẽm Nắp bịt đầu ống, ren thép rèn A105, Galvanized
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Zinc Coated  Nắp bịt đầu ống, ren thép rèn A105, Hot dipped galvanized
Nắp bịt đầu ống, A105, Female  Nắp bịt đầu ống, A105, F-NPT
Nắp bịt đầu ống, thép áp lực A105 Nắp bịt đầu ống, áp lực thép A105
Nút bịt ren, thép rèn A105 Nút bịt ren, thép rèn A105, nối ren
Nút bịt ren, thép rèn A105, Female Nút bịt ren, thép rèn A105, F-NPT
Nút bịt ren, thép rèn A105, mạ kẽm Nút bịt ren, thép rèn A105, Galvanized
Nút bịt ren, thép rèn A105, Zinc Coated  Nút bịt ren, thép rèn A105, Hot dipped galvanized
Nút bịt ren, A105, Female  Nút bịt ren, A105, F-NPT
Nút bịt ren, thép áp lực A105 Nút bịt ren, áp lực thép A105
Vật liệu: thép rèn carbon
Áp suất: Nắp bịt đầu ống, thép rèn ASTM A105
Nắp bịt ren, thép rèn A105, Class 1000 Nắp bịt ren, thép rèn A105, Class 1500
Nắp bịt ren, thép rèn A105, Class 2000 Nắp bịt ren, thép rèn A105, Class 3000
Nắp bịt ren, thép rèn A105, Class 6000 Nắp bịt ren, thép rèn A105, Class 9000
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 1000 LBS Nắp bịt ren, thép rèn A105, 1500 LBS
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 2000 LBS Nắp bịt ren, thép rèn A105, 3000 LBS
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 6000 LBS Nắp bịt ren, thép rèn A105, 9000 LBS
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 1000# Nắp bịt ren, thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 2000# Nắp bịt ren, thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 6000# Nắp bịt ren, thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 1000 PSI Nắp bịt ren, thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 2000# Nắp bịt ren, thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 6000# Nắp bịt ren, thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt ren, thép rèn A105, CL1000 Nắp bịt ren, thép rèn A105, CL1500
Nắp bịt ren, thép rèn A105, CL2000 Nắp bịt ren, thép rèn A105, CL3000
Nắp bịt ren, thép rèn A105, CL6000 Nắp bịt ren, thép rèn A105, CL9000
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 1000LB Nắp bịt ren, thép rèn A105, 1500LB
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 2000LB Nắp bịt ren, thép rèn A105, 3000LB
Nắp bịt ren, thép rèn A105, 6000LB Nắp bịt ren, thép rèn A105, 9000LB
Nút bịt ren, thép rèn A105, Class 1000 Nút bịt ren, thép rèn A105, Class 1500
Nút bịt ren, thép rèn A105, Class 2000 Nút bịt ren, thép rèn A105, Class 3000
Nút bịt ren, thép rèn A105, Class 6000 Nút bịt ren, thép rèn A105, Class 9000
Nút bịt ren, thép rèn A105, 1000 LBS Nút bịt ren, thép rèn A105, 1500 LBS
Nút bịt ren, thép rèn A105, 2000 LBS Nút bịt ren, thép rèn A105, 3000 LBS
Nút bịt ren, thép rèn A105, 6000 LBS Nút bịt ren, thép rèn A105, 9000 LBS
Nút bịt ren, thép rèn A105, 1000# Nút bịt ren, thép rèn A105, 1500#
Nút bịt ren, thép rèn A105, 2000# Nút bịt ren, thép rèn A105, 3000#
Nút bịt ren, thép rèn A105, 6000# Nút bịt ren, thép rèn A105, 9000#
Nút bịt ren, thép rèn A105, 1000 PSI Nút bịt ren, thép rèn A105, 1500#
Nút bịt ren, thép rèn A105, 2000# Nút bịt ren, thép rèn A105, 3000#
Nút bịt ren, thép rèn A105, 6000# Nút bịt ren, thép rèn A105, 9000#
Nút bịt ren, thép rèn A105, CL1000 Nút bịt ren, thép rèn A105, CL1500
Nút bịt ren, thép rèn A105, CL2000 Nút bịt ren, thép rèn A105, CL3000
Nút bịt ren, thép rèn A105, CL6000 Nút bịt ren, thép rèn A105, CL9000
Nút bịt ren, thép rèn A105, 1000LB Nút bịt ren, thép rèn A105, 1500LB
Nút bịt ren, thép rèn A105, 2000LB Nút bịt ren, thép rèn A105, 3000LB
Nút bịt ren, thép rèn A105, 6000LB Nút bịt ren, thép rèn A105, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 1000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 2000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 6000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 1500#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 2000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 3000#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 6000# Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 9000#
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, CL1000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, CL1500
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, CL2000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, CL3000
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, CL6000 Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, CL9000
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 1000LB Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 2000LB Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 6000LB Nắp bịt đầu ống, ren, thép rèn A105, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, nối ren, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, Female, 9000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, Class 9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1500 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 2000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 3000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 6000 LBS Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 9000 LBS
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1000 PSI Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1500#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 2000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 3000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 6000# Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 9000#
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL1000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL1500
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL2000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL3000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL6000 Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, CL9000
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 1500LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 2000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 3000LB
Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 6000LB Nắp bịt đầu ống, thép rèn A105, F-NPT, 9000LB
Kiểu kết nối ( Connection type ends)
Thread NPT ASME B1.20.1
Ren NPT
Female NPT
F-NTP
NPT-F
Socket weld x Female NPT
SW x F-NPT
Thread ISO 7/1
Ren ISO 7/1
Female ISO 7/1
 Male ISO 7/1
Thread ISO 7R
Thread  ISO 7/1 Rp
Thread  ISO 7 Rc

Thread BSPP = British BSPP
Ren BS
BS-2779 
BSPP
BSPF
BSPP
BSPT 
 BSPF
BSPM
 BSP
BS-2779
American National Standard Pipe Thread - national pipe thread (NPT)
Abbreviation Shorthand expansion Full name
NPT National pipe taper American National Standard Taper Pipe Thread
NPS National pipe straight American National Standard Straight Pipe Thread
NPSC National pipe straight–coupling American National Standard Straight Pipe Thread for Couplings
NPSF National pipe straight–fuel Dryseal USA (American) Standard Fuel Internal Straight Pipe Thread
NPSH National pipe straight–hose American National Standard Straight Pipe Thread for Hose Couplings
NPSI National pipe straight–intermediate Dryseal USA (American) Standard Intermediate Internal
Straight Pipe Thread
NPSI National pipe straight–intermediate Dryseal USA (American) Standard Intermediate Internal
Straight Pipe Thread
NPSL National pipe straight–locknut American National Standard Straight Pipe Thread for Loose-fitting
Mechanical Joints with Locknuts
NPSM National pipe straight–mechanical American National Standard Straight Pipe Thread for
Free-fitting Mechanical Joints
NPTF National pipe taper–fuel Dryseal USA (American) Standard Taper Pipe Thread
NPTR National pipe taper–railing American National Standard Taper Pipe Thread for Railing Joints
PTF-SAE SHORT Pipe taper, fuel, SAE, short Dryseal SAE Short Taper Pipe Thread
BSPT British Standard Pipe Taper  
BSPP British Standard Pipe Parallel
These standard pipe threads are formally referred to by the following sequence of blocks
G external and internal parallel Thread ISO 7/1 
R external taper (ISO 7)
Rp internal parallel (ISO 7/1)
Rc internal taper (ISO 7/1)
Rs  external parallel
Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838