}

Mặt bích mù thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên khác của Mặt bích mù, (Different name of Blind Flange)
Mặt bích mù, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65 Mặt bích bịt, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Mặt bích đặc, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65 Mặt bích đầu ống Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Vật liệu: Thép rèn và thép hợp kim ASTM A694 Grade F65
ASTM A694 Grade F65 SA694 Grade F65
Identification Symbol UNS Designation Grade
ASTM A694 Grade F65 K12822 carbon-molybdenum
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích mù RF- Mặt bích mù RF - BL Mặt bích
Flat Face, Mặt bích mù FF-Mặt bích mù FF - BL Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích mù RTJ - Mặt bích mù RTJ - BL Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích mù T&G - Mặt bích mù T&G - BL Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích mù M&F - Mặt bích mù M&F - BL Mặt bích
Large Male & Female, Blind Flange  Small Male & Female, Mặt bích mù
Stock Finish, Mặt bích mù Smooth Face Finish, Mặt bích mù SF - BL Mặt bích
Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích mù SF - Mặt bích mù SF - BL mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích mù Smooth Finish - Mặt bích mù Cold Water Finish - Mặt bích mù
Spiral Serrated - Mặt bích mù Concentric Serrated - Mặt bích mù    
Tìm kiếm trên Google: Mặt bích mù Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Flange Faces Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Standard
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 150 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 300 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 400 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 600 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 900 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 1500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 2500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL150 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL300 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL400 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL600 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL900 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL1500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL2500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 150 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 300 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 400 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 600 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 900 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 1500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 2500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL150 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL300 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL400 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL600 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL900 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL1500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL2500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Áp suất: Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150LB
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B
ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A
API 605 MSS SP44
Tên khác của Mặt bích mù, (Different name of Blind Flange)
Mặt bích mù, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65 Mặt bích bịt, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Mặt bích đặc, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65 Mặt bích đầu ống Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Vật liệu: Thép rèn và thép hợp kim ASTM A694 Grade F65
ASTM A694 Grade F65 SA694 Grade F65
Identification Symbol UNS Designation Grade
ASTM A694 Grade F65 K12822 carbon-molybdenum
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích mù RF- Mặt bích mù RF - BL Mặt bích
Flat Face, Mặt bích mù FF-Mặt bích mù FF - BL Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích mù RTJ - Mặt bích mù RTJ - BL Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích mù T&G - Mặt bích mù T&G - BL Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích mù M&F - Mặt bích mù M&F - BL Mặt bích
Large Male & Female, Blind Flange  Small Male & Female, Mặt bích mù
Stock Finish, Mặt bích mù Smooth Face Finish, Mặt bích mù SF - BL Mặt bích
Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích mù SF - Mặt bích mù SF - BL mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích mù Smooth Finish - Mặt bích mù Cold Water Finish - Mặt bích mù
Spiral Serrated - Mặt bích mù Concentric Serrated - Mặt bích mù    
Tìm kiếm trên Google: Mặt bích mù Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Flange Faces Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Standard
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 150 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 300 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 400 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 600 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 900 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 1500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 2500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL150 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL300 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL400 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL600 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL900 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL1500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL2500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 150 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 300 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 400 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 600 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 900 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 1500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 2500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL150 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL300 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL400 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL600 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL900 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL1500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL2500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Áp suất: Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150LB
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B
ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A
API 605 MSS SP44
Tên khác của Mặt bích mù, (Different name of Blind Flange)
Mặt bích mù, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65 Mặt bích bịt, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Mặt bích đặc, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65 Mặt bích đầu ống Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Vật liệu: Thép rèn và thép hợp kim ASTM A694 Grade F65
ASTM A694 Grade F65 SA694 Grade F65
Identification Symbol UNS Designation Grade
ASTM A694 Grade F65 K12822 carbon-molybdenum
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích mù RF- Mặt bích mù RF - BL Mặt bích
Flat Face, Mặt bích mù FF-Mặt bích mù FF - BL Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích mù RTJ - Mặt bích mù RTJ - BL Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích mù T&G - Mặt bích mù T&G - BL Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích mù M&F - Mặt bích mù M&F - BL Mặt bích
Large Male & Female, Blind Flange  Small Male & Female, Mặt bích mù
Stock Finish, Mặt bích mù Smooth Face Finish, Mặt bích mù SF - BL Mặt bích
Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích mù SF - Mặt bích mù SF - BL mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích mù Smooth Finish - Mặt bích mù Cold Water Finish - Mặt bích mù
Spiral Serrated - Mặt bích mù Concentric Serrated - Mặt bích mù    
Tìm kiếm trên Google: Mặt bích mù Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Flange Faces Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Standard
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 150 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 300 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 400 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 600 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 900 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 1500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 2500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL150 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL300 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL400 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL600 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL900 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL1500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL2500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 150 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 300 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 400 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 600 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 900 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 1500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 2500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL150 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL300 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL400 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL600 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL900 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL1500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL2500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Áp suất: Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150LB
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B
ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A
API 605 MSS SP44
Tên khác của Mặt bích mù, (Different name of Blind Flange)
Mặt bích mù, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65 Mặt bích bịt, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Mặt bích đặc, Thép rèn hợp kim A694 Grade F65 Mặt bích đầu ống Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Vật liệu: Thép rèn và thép hợp kim ASTM A694 Grade F65
ASTM A694 Grade F65 SA694 Grade F65
Identification Symbol UNS Designation Grade
ASTM A694 Grade F65 K12822 carbon-molybdenum
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích mù RF- Mặt bích mù RF - BL Mặt bích
Flat Face, Mặt bích mù FF-Mặt bích mù FF - BL Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích mù RTJ - Mặt bích mù RTJ - BL Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích mù T&G - Mặt bích mù T&G - BL Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích mù M&F - Mặt bích mù M&F - BL Mặt bích
Large Male & Female, Blind Flange  Small Male & Female, Mặt bích mù
Stock Finish, Mặt bích mù Smooth Face Finish, Mặt bích mù SF - BL Mặt bích
Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích mù SF - Mặt bích mù SF - BL mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích mù Smooth Finish - Mặt bích mù Cold Water Finish - Mặt bích mù
Spiral Serrated - Mặt bích mù Concentric Serrated - Mặt bích mù    
Tìm kiếm trên Google: Mặt bích mù Thép rèn hợp kim A694 Grade F65
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Flange Faces Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Standard
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 150 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 300 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 400 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 600 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 900 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 1500 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 2500 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL150 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL300 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL400 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL600 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL900 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL1500 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích mù Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL2500 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500# Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 LBS Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500 PSI Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 150LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 300LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 400LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 600LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 900LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 1500LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 2500LB Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 150 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 300 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 400 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 600 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 900 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 1500 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 Class 2500 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL150 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL300 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL400 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL600 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL900 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL1500 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích đặc Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F65 CL2500 Smooth Face Finish, (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Áp suất: Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích mù ASTM A694 Grade F65, 150LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích đặc ASTM A694 Grade F65, 150LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 150 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 300 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 400
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 600 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 900 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 1500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, Class 2500 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL2500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400 LBS
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500 LBS
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500 LBS Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400#
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500#
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400 PSI
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500# Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500 PSI
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL300 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL400
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL900 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL1500
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 2500 PSI Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 300LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 400LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL150 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 900LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 1500LB
Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, CL600 Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 600LB Mặt bích bịt ASTM A694 Grade F65, 150LB
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B
ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A
API 605 MSS SP44

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838