}

Mặt bích Lap joint thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF6

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Mô tả: Mặt bích Lap joint ASTM A350 Grade LF6 / SA350 Grade LF6 
Lap joint flange ASTM A350 Grade LF6 LJ Flange ASTM A350 Grade LF6
Lapped Flange ASTM A350 Grade LF6 Mặt bích khớp nối ASTM A350 Grade LF6
Mặt bích khớp nối, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6 Khớp nối bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6
Mặt bích Lap joint, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6 Khớp nối bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6
Mặt bích LJ, A350 Grade LF6 Mặt bích LJ, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6
Material: thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF6
ASTM A350 Grade LF6 SA350 Grade LF6
Áp suất: Lap joint flange
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS 900 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
900 PSI 1500  PSI 2500 PSI Class 150 Class 300 Class 400
Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500 150LB 300LB
400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB CL.150
CL.300 CL.400 CL.600 CL.900 CL.1500 CL.2500
Kích thước của Biểu đồ lỗ khoan, Mặt bích khớp nối
Dimensions of Lap joint Flange Bore Chart 
SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH STD SCH 40
SCH 60 SCH XS SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 160
SCH XXS SCH XX.H        
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích RF- Mặt bích RF - LJ Mặt bích
Flat Face, Mặt bích  FF-Mặt bích FF - LJ Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích RTJ - Mặt bích RTJ - LJ Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích T&G - Mặt bích T&G - LJ Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích  M&F - Mặt bích M&F - LJ Mặt bích
Large Male & Female, Mặt bích  Small Male & Female, Mặt bích
Stock Finish, Mặt bích  Smooth Face Finish, Mặt bích SF - LJ Mặt bích
Hoàn thiện Mặt bích - Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích  SF - Mặt bích  SF - LJ Mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích  Smooth Finish - Mặt bích  Cold Water Finish - Mặt bích 
Spiral Serrated - Mặt bích  Concentric Serrated - Mặt bích  RF-SF - LJ Mặt bích
Tìm kiếm trên Google: Lap joint flange, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6
Áp xuất: Lap joint flange ASTM A350 Grade LF6
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 150 Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 300
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 400 Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 600
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 900 Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 1500
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 2500 Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 150 LBS
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 300 LBS Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 400 LBS
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 600 LBS Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 900 LBS
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 1500 LBS Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 2500 LBS
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 150# Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 300#
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 400# Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 600#
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 900# Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 1500#
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 2500# Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 150 PSI
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 300 PSI Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 400 PSI
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 600 PSI Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 900 PSI
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 1500 PSI Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 2500 PSI
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL150 Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL300
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL400 Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL600
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL900 Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL1500
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL2500 Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 150LB
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 300LB Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 400LB
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 600LB Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 900LB
Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 1500LB Lap joint Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 2500LB
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 150 LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 300
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 400 LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 600
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 900 LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 1500
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, Class 2500 LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 150 LBS
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 300 LBS LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 400 LBS
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 600 LBS LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 900 LBS
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 1500 LBS LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 2500 LBS
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 150# LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 300#
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 400# LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 600#
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 900# LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 1500#
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 2500# LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 150 PSI
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 300 PSI LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 400 PSI
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 600 PSI LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 900 PSI
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 1500 PSI LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 2500 PSI
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL150 LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL300
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL400 LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL600
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL900 LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL1500
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, CL2500 LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 150LB
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 300LB LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 400LB
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 600LB LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 900LB
LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 1500LB LJ Mặt bích, thép rèn hợp kim A350 Grade LF6, 2500LB
Tiêu chuẩn: Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
Standard  Marking: MSS SP-25 Tiêu chuẩn đánh dấu: MSS SP-25

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838