}

Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên sản phẩm: Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mô tả: Raised Face, Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Tiêu chuẩn: ASME B16.5 ANSI B16.5
Mặt bích trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B API 605
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A MSS SP44
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Đánh dấu: MSS SP-25 standard
Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mặt bích thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Flange facings: MSS SP-6
Tìm kiếm trên Google: Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Vật liệu: Thép carbon và hợp kim ASTM A694 Grade F42
ASTM A694 Grade F42 SA694 Grade F42
Áp suất: Mặt bích hàn trượt ASTM A694 Grade F42
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS 900 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
900 PSI 1500  PSI 2500 PSI Class 150 Class 300 Class 400
Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500 150LB 300LB
400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB CL.150
CL.300 CL.400 CL.600 CL.900 CL.1500 CL.2500
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích hàn trượt RF- Mặt bích hàn trượt RF - SO Mặt bích
Flat Face, Mặt bích hàn trượt FF-Mặt bích hàn trượt FF - SO Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn trượt RTJ - Mặt bích hàn trượt RTJ - SO Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn trượt T&G - Mặt bích hàn trượt T&G - SO Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích hàn trượt M&F - Mặt bích hàn trượt M&F - SO Mặt bích
Large Male&Female, Slip on Flange  Small Male & Female, Mặt bích hàn trượt
Stock Finish, Mặt bích hàn trượt Smooth Face Finish, Mặt bích hàn trượt SF - SO Mặt bích
Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích hàn trượt SF - Mặt bích hàn trượt SF - SO mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn trượt Smooth Finish - Mặt bích hàn trượt Cold Water Finish - Mặt bích hàn trượt
Spiral Serrated - Mặt bích hàn trượt Concentric Serrated - Mặt bích hàn trượt
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Flange Faces Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Standard
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 150 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 300 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 400 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 600 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 900 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 1500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 2500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL150 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL300 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL400 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL600 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL900 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL1500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL2500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Áp xuất - Pressure Rating
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 150
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 300 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 400
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 600 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 900
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #150 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #300
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #400 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #600
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #900 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #1500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #2500 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.150 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.300
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.400 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.600
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.900 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.1500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.2500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.2500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 150
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 300 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 400
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 600 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 900
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #150 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #300
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #400 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #600
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #900 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #1500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #2500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.150 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.300
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.400 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.600
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.900 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.1500
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
Tên sản phẩm: Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mô tả: Ring-Type Joint, Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Tiêu chuẩn: ASME B16.5 ANSI B16.5
Mặt bích trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B API 605
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A MSS SP44
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Đánh dấu: MSS SP-25 standard
Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mặt bích thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Flange facings: MSS SP-6
Tìm kiếm trên Google: Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Vật liệu: Thép carbon và hợp kim ASTM A694 Grade F42
ASTM A694 Grade F42 SA694 Grade F42
Áp suất: Mặt bích hàn trượt ASTM A694 Grade F42
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS 900 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
900 PSI 1500  PSI 2500 PSI Class 150 Class 300 Class 400
Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500 150LB 300LB
400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB CL.150
CL.300 CL.400 CL.600 CL.900 CL.1500 CL.2500
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích hàn trượt RF- Mặt bích hàn trượt RF - SO Mặt bích
Flat Face, Mặt bích hàn trượt FF-Mặt bích hàn trượt FF - SO Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn trượt RTJ - Mặt bích hàn trượt RTJ - SO Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn trượt T&G - Mặt bích hàn trượt T&G - SO Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích hàn trượt M&F - Mặt bích hàn trượt M&F - SO Mặt bích
Large Male&Female, Slip on Flange  Small Male & Female, Mặt bích hàn trượt
Stock Finish, Mặt bích hàn trượt Smooth Face Finish, Mặt bích hàn trượt SF - SO Mặt bích
Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích hàn trượt SF - Mặt bích hàn trượt SF - SO mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn trượt Smooth Finish - Mặt bích hàn trượt Cold Water Finish - Mặt bích hàn trượt
Spiral Serrated - Mặt bích hàn trượt Concentric Serrated - Mặt bích hàn trượt
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Flange Faces Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Standard
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500# Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500 LBS Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500 PSI Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500LB Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 150 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 300 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 400 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 600 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 900 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 1500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 2500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL150 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL300 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL400 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL600 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL900 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL1500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL2500 Ring-Type Joint (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Áp xuất - Pressure Rating
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 150
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 300 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 400
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 600 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 900
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #150 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #300
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #400 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #600
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #900 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #1500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #2500 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.150 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.300
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.400 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.600
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.900 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.1500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.2500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.2500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 150
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 300 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 400
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 600 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 900
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #150 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #300
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #400 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #600
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #900 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #1500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #2500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.150 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.300
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.400 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.600
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.900 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.1500
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
Tên sản phẩm: Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mô tả: Smooth Face Finish, Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Tiêu chuẩn: ASME B16.5 ANSI B16.5
Mặt bích trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B API 605
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A MSS SP44
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Đánh dấu: MSS SP-25 standard
Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mặt bích thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Flange facings: MSS SP-6
Tìm kiếm trên Google: Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Vật liệu: Thép carbon và hợp kim ASTM A694 Grade F42
ASTM A694 Grade F42 SA694 Grade F42
Áp suất: Mặt bích hàn trượt ASTM A694 Grade F42
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS 900 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
900 PSI 1500  PSI 2500 PSI Class 150 Class 300 Class 400
Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500 150LB 300LB
400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB CL.150
CL.300 CL.400 CL.600 CL.900 CL.1500 CL.2500
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích hàn trượt RF- Mặt bích hàn trượt RF - SO Mặt bích
Flat Face, Mặt bích hàn trượt FF-Mặt bích hàn trượt FF - SO Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn trượt RTJ - Mặt bích hàn trượt RTJ - SO Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn trượt T&G - Mặt bích hàn trượt T&G - SO Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích hàn trượt M&F - Mặt bích hàn trượt M&F - SO Mặt bích
Large Male&Female, Slip on Flange  Small Male & Female, Mặt bích hàn trượt
Stock Finish, Mặt bích hàn trượt Smooth Face Finish, Mặt bích hàn trượt SF - SO Mặt bích
Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích hàn trượt SF - Mặt bích hàn trượt SF - SO mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn trượt Smooth Finish - Mặt bích hàn trượt Cold Water Finish - Mặt bích hàn trượt
Spiral Serrated - Mặt bích hàn trượt Concentric Serrated - Mặt bích hàn trượt
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Flange Faces Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Standard
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 150 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 300 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 400 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 600 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 900 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 1500 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 2500 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL150 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL300 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL400 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL600 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL900 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL1500 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL2500 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Áp xuất - Pressure Rating
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 150
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 300 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 400
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 600 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 900
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #150 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #300
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #400 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #600
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #900 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #1500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #2500 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.150 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.300
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.400 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.600
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.900 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.1500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.2500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.2500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 150
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 300 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 400
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 600 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 900
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #150 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #300
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #400 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #600
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #900 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #1500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #2500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.150 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.300
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.400 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.600
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.900 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.1500
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
Tên sản phẩm: Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mô tả: Flat Face, Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Tiêu chuẩn: ASME B16.5 ANSI B16.5
Mặt bích trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B API 605
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A MSS SP44
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Đánh dấu: MSS SP-25 standard
Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Mặt bích thép rèn hợp kim A694 Grade F42 Flange facings: MSS SP-6
Tìm kiếm trên Google: Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42
Vật liệu: Thép carbon và hợp kim ASTM A694 Grade F42
ASTM A694 Grade F42 SA694 Grade F42
Áp suất: Mặt bích hàn trượt ASTM A694 Grade F42
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS 900 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
900 PSI 1500  PSI 2500 PSI Class 150 Class 300 Class 400
Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500 150LB 300LB
400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB CL.150
CL.300 CL.400 CL.600 CL.900 CL.1500 CL.2500
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích hàn trượt RF- Mặt bích hàn trượt RF - SO Mặt bích
Flat Face, Mặt bích hàn trượt FF-Mặt bích hàn trượt FF - SO Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn trượt RTJ - Mặt bích hàn trượt RTJ - SO Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn trượt T&G - Mặt bích hàn trượt T&G - SO Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích hàn trượt M&F - Mặt bích hàn trượt M&F - SO Mặt bích
Large Male&Female, Slip on Flange  Small Male & Female, Mặt bích hàn trượt
Stock Finish, Mặt bích hàn trượt Smooth Face Finish, Mặt bích hàn trượt SF - SO Mặt bích
Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích hàn trượt SF - Mặt bích hàn trượt SF - SO mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn trượt Smooth Finish - Mặt bích hàn trượt Cold Water Finish - Mặt bích hàn trượt
Spiral Serrated - Mặt bích hàn trượt Concentric Serrated - Mặt bích hàn trượt
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Flange Faces Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Standard
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 150LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 300LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 400LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 600LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 900LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 1500LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 2500LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 150 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 300 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 400 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 600 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 900 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 1500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 Class 2500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL150 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL300 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL400 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL600 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL900 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL1500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn trượt thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F42 CL2500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Áp xuất - Pressure Rating
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 LBS Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500# Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500#
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 PSI
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 PSI Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 150
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 300 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 400
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 600 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 900
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #150 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #300
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #400 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #600
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #900 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #1500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #2500 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500LB
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.150 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.300
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.400 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.600
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.900 Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.1500
Mặt bích hàn trượt, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.2500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.2500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 LBS
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 LBS Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500# Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500#
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500 PSI
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500 PSI Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 150
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 300 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 400
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 600 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 900
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 1500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, Class 2500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #150 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #300
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #400 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #600
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #900 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #1500
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, #2500 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 150LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 300LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 400LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 600LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 900LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 1500LB Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, 2500LB
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.150 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.300
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.400 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.600
Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.900 Mặt bích SO, thép rèn hợp kim A694 Grade F42, CL.1500
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838