}

Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Tên khác của mặt bích cổ hàn (Different name of Weld neck Flange)
Mặt bích hàn cổ, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích cổ hàn, thép rèn hợp kim  A350 Grade LF787
WN - Măt bích thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích cổ, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787
Mô tả: Raised Face, Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787/SA350 Grade LF787 - ASME B16.5
Vật liệul: Thép rèn hợp kim thấp ASTM A350 Grade LF787
ASTM A350 Grade LF787 SA350 Grade LF787
Á suất: Mặt bích cổ hàn
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS 900 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
900 PSI 1500  PSI 2500 PSI Class 150 Class 300 Class 400
Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500 150LB 300LB
400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB CL.150
CL.300 CL.400 CL.600 CL.900 CL.1500 CL.2500
Các bề mặt tiếp xúc với chỗ ngồi, miếng đệm làm kín - Mặt bích hàn cổ
Raised Face, Mặt bích hàn cổ RF- Mặt bích hàn cổ RF - WN-Mặt bích
Flat Face, Mặt bích hàn cổ  FF-Mặt bích hàn cổ FF - WN-Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn cổ RTJ - Mặt bích hàn cổ RTJ - WN-Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn cổ T&G - Mặt bích hàn cổ T&G - WN-Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích hàn cổ  M&F - Mặt bích hàn cổ M&F - WN-Mặt bích
Large Male & Female, Mặt bích hàn cổ  Small Male & Female, Mặt bích hàn cổ
Stock Finish, Mặt bích hàn cổ  Smooth Face Finish, Mặt bích hàn cổ SF - WN-Mặt bích
Các bề mặt được sử dụng nhiều nhất - Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích hàn cổ  SF - Mặt bích hàn cổ  SF - WN-Flange
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn cổ  Smooth Finish - Mặt bích hàn cổ  Cold Water Finish - Mặt bích hàn cổ 
Spiral Serrated - Mặt bích hàn cổ  Concentric Serrated - Mặt bích hàn cổ  RF-SF - WN-Flange
Kích thước của biểu đồ lỗ mặt bích cổ hàn - Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787
SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH STD SCH 40
SCH 60 SCH XS SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 160
SCH XXS SCH XX.H        
Tìm kiếm trên Google: Raised Face, Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787 ( WN-Flange A350 Grade LF787)
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Tiếp xúc miếng đệm Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Flange Faces Standard
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500# Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500 LBS Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500 PSI Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500LB Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 150 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 300 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 400 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 600 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 900 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 1500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 2500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL150 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL300 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL400 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL600 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL900 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL1500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL2500 Raised Face (RF) ANSI / ASME B16.5
Áp suất: Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 150 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 300
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 400 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 600
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 900 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 1500
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 2500 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.150 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.300
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.400 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.600
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.900 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.1500
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.2500 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 150 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 300
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 400 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 600
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 900 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 1500
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 2500 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.150 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.300
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.400 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.600
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.900 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.1500
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.2500 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500LB
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B
ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A
API 605 MSS SP44
Standard  Marking: MSS SP-25  Flange facings: MSS SP-6
Power Piping: ASME B31.1 Power Piping: ANSI B31.1
Tên khác của mặt bích cổ hàn (Different name of Weld neck Flange)
Mặt bích hàn cổ, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích cổ hàn, thép rèn hợp kim  A350 Grade LF787
WN - Măt bích thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích cổ, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787
Mô tả: Flat Face, Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787/SA350 Grade LF787 - ASME B16.5
Vật liệul: Thép rèn hợp kim thấp ASTM A350 Grade LF787
ASTM A350 Grade LF787 SA350 Grade LF787
Identification Symbol UNS Designation Grade
ASTM A350 Grade LF787 K12822 carbon-molybdenum
Á suất: Mặt bích cổ hàn
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS 900 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
900 PSI 1500  PSI 2500 PSI Class 150 Class 300 Class 400
Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500 150LB 300LB
400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB CL.150
CL.300 CL.400 CL.600 CL.900 CL.1500 CL.2500
Các bề mặt tiếp xúc với chỗ ngồi, miếng đệm làm kín - Mặt bích hàn cổ
Raised Face, Mặt bích hàn cổ RF- Mặt bích hàn cổ RF - WN-Mặt bích
Flat Face, Mặt bích hàn cổ  FF-Mặt bích hàn cổ FF - WN-Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn cổ RTJ - Mặt bích hàn cổ RTJ - WN-Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn cổ T&G - Mặt bích hàn cổ T&G - WN-Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích hàn cổ  M&F - Mặt bích hàn cổ M&F - WN-Mặt bích
Large Male & Female, Mặt bích hàn cổ  Small Male & Female, Mặt bích hàn cổ
Stock Finish, Mặt bích hàn cổ  Smooth Face Finish, Mặt bích hàn cổ SF - WN-Mặt bích
Các bề mặt được sử dụng nhiều nhất - Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích hàn cổ  SF - Mặt bích hàn cổ  SF - WN-Flange
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn cổ  Smooth Finish - Mặt bích hàn cổ  Cold Water Finish - Mặt bích hàn cổ 
Spiral Serrated - Mặt bích hàn cổ  Concentric Serrated - Mặt bích hàn cổ  RF-SF - WN-Flange
Kích thước của biểu đồ lỗ mặt bích cổ hàn - Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787
SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH STD SCH 40
SCH 60 SCH XS SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 160
SCH XXS SCH XX.H        
Tìm kiếm trên Google: Flat Face, Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787 ( WN-Flange A350 Grade LF787)
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Tiếp xúc miếng đệm Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Flange Faces Standard
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500# Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500 LBS Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500 PSI Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500LB Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 150 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 300 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 400 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 600 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 900 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 1500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 2500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL150 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL300 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL400 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL600 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL900 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL1500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL2500 Flat Face (FF) ANSI / ASME B16.5
Áp suất: Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 150 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 300
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 400 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 600
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 900 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 1500
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 2500 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.150 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.300
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.400 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.600
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.900 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.1500
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.2500 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 150 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 300
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 400 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 600
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 900 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 1500
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 2500 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.150 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.300
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.400 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.600
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.900 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.1500
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.2500 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500LB
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B
ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A
API 605 MSS SP44
Standard  Marking: MSS SP-25  Flange facings: MSS SP-6
Power Piping: ASME B31.1 Power Piping: ANSI B31.1
Tên khác của mặt bích cổ hàn (Different name of Weld neck Flange)
Mặt bích hàn cổ, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích cổ hàn, thép rèn hợp kim  A350 Grade LF787
WN - Măt bích thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích cổ, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787
Mô tả: Ring-Type Joint, Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787/SA350 Grade LF787 - ASME B16.5
Vật liệul: Thép rèn hợp kim thấp ASTM A350 Grade LF787
ASTM A350 Grade LF787 SA350 Grade LF787
Identification Symbol UNS Designation Grade
ASTM A350 Grade LF787 K12822 carbon-molybdenum
Á suất: Mặt bích cổ hàn
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS 900 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
900 PSI 1500  PSI 2500 PSI Class 150 Class 300 Class 400
Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500 150LB 300LB
400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB CL.150
CL.300 CL.400 CL.600 CL.900 CL.1500 CL.2500
Các bề mặt tiếp xúc với chỗ ngồi, miếng đệm làm kín - Mặt bích hàn cổ
Raised Face, Mặt bích hàn cổ RF- Mặt bích hàn cổ RF - WN-Mặt bích
Flat Face, Mặt bích hàn cổ  FF-Mặt bích hàn cổ FF - WN-Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn cổ RTJ - Mặt bích hàn cổ RTJ - WN-Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn cổ T&G - Mặt bích hàn cổ T&G - WN-Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích hàn cổ  M&F - Mặt bích hàn cổ M&F - WN-Mặt bích
Large Male & Female, Mặt bích hàn cổ  Small Male & Female, Mặt bích hàn cổ
Stock Finish, Mặt bích hàn cổ  Smooth Face Finish, Mặt bích hàn cổ SF - WN-Mặt bích
Các bề mặt được sử dụng nhiều nhất - Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích hàn cổ  SF - Mặt bích hàn cổ  SF - WN-Flange
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn cổ  Smooth Finish - Mặt bích hàn cổ  Cold Water Finish - Mặt bích hàn cổ 
Spiral Serrated - Mặt bích hàn cổ  Concentric Serrated - Mặt bích hàn cổ  RF-SF - WN-Flange
Kích thước của biểu đồ lỗ mặt bích cổ hàn - Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787
SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH STD SCH 40
SCH 60 SCH XS SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 160
SCH XXS SCH XX.H        
Tìm kiếm trên Google: Ring-Type Joint, Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787 ( WN-Flange A350 Grade LF787)
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Tiếp xúc miếng đệm Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Flange Faces Standard
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150# Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300# Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400# Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600# Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900# Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500# Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500# Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150 LBS Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300 LBS Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400 LBS Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600 LBS Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900 LBS Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500 LBS Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500 LBS Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150 PSI Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300 PSI Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400 PSI Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600 PSI Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900 PSI Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500 PSI Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500 PSI Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150LB Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300LB Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400LB Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600LB Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900LB Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500LB Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500LB Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 150 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 300 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 400 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 600 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 900 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 1500 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 2500 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL150 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL300 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL400 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL600 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL900 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL1500 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL2500 Ring-Type Joint, (RTJ) ANSI / ASME B16.5
Áp suất: Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 150 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 300
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 400 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 600
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 900 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 1500
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 2500 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.150 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.300
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.400 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.600
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.900 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.1500
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.2500 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 150 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 300
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 400 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 600
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 900 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 1500
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 2500 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.150 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.300
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.400 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.600
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.900 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.1500
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.2500 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500LB
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B
ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A
API 605 MSS SP44
Standard  Marking: MSS SP-25  Flange facings: MSS SP-6
Power Piping: ASME B31.1 Power Piping: ANSI B31.1
Tên khác của mặt bích cổ hàn (Different name of Weld neck Flange)
Mặt bích hàn cổ, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích cổ hàn, thép rèn hợp kim  A350 Grade LF787
WN - Măt bích thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích cổ, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787 Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A350 Grade LF787
Mô tả: Smooth Face Finish, Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787/SA350 Grade LF787 - ASME B16.5
Vật liệul: Thép rèn hợp kim thấp ASTM A350 Grade LF787
ASTM A350 Grade LF787 SA350 Grade LF787
Identification Symbol UNS Designation Grade
ASTM A350 Grade LF787 K12822 carbon-molybdenum
Á suất: Mặt bích cổ hàn
150 LBS 300 LBS 400 LBS 600 LBS 900 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150# 300# 400# 600# 900#
1500# 2500# 150 PSI 300 PSI 400 PSI 600 PSI
900 PSI 1500  PSI 2500 PSI Class 150 Class 300 Class 400
Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500 150LB 300LB
400LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB CL.150
CL.300 CL.400 CL.600 CL.900 CL.1500 CL.2500
Các bề mặt tiếp xúc với chỗ ngồi, miếng đệm làm kín - Mặt bích hàn cổ
Raised Face, Mặt bích hàn cổ RF- Mặt bích hàn cổ RF - WN-Mặt bích
Flat Face, Mặt bích hàn cổ  FF-Mặt bích hàn cổ FF - WN-Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn cổ RTJ - Mặt bích hàn cổ RTJ - WN-Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn cổ T&G - Mặt bích hàn cổ T&G - WN-Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích hàn cổ  M&F - Mặt bích hàn cổ M&F - WN-Mặt bích
Large Male & Female, Mặt bích hàn cổ  Small Male & Female, Mặt bích hàn cổ
Stock Finish, Mặt bích hàn cổ  Smooth Face Finish, Mặt bích hàn cổ SF - WN-Mặt bích
Các bề mặt được sử dụng nhiều nhất - Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích hàn cổ  SF - Mặt bích hàn cổ  SF - WN-Flange
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn cổ  Smooth Finish - Mặt bích hàn cổ  Cold Water Finish - Mặt bích hàn cổ 
Spiral Serrated - Mặt bích hàn cổ  Concentric Serrated - Mặt bích hàn cổ  RF-SF - WN-Flange
Kích thước của biểu đồ lỗ mặt bích cổ hàn - Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787
SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH STD SCH 40
SCH 60 SCH XS SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 160
SCH XXS SCH XX.H        
Tìm kiếm trên Google: Smooth Face Finish, Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787 ( WN-Flange A350 Grade LF787)
Tên sản phẩm Vật liệu Áp suất Tiếp xúc miếng đệm Tiêu chuẩn
Name Material Pressure Rating Flange Faces Standard
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500# Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500 LBS Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500 PSI Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 150LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 300LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 400LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 600LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 900LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 1500LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 2500LB Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 150 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 300 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 400 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 600 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 900 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 1500 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 Class 2500 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL150 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL300 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL400 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL600 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL900 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL1500 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Mặt bích hàn cổ Thép rèn ASTM A350 Grade LF787 CL2500 Smooth Face Finish (RF-SF) ANSI / ASME B16.5
Áp suất: Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 150 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 300
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 400 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 600
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 900 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 1500
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, Class 2500 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500 LBS Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500 LBS
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500#
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500# Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500 PSI Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500 PSI
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.150 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.300
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.400 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.600
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.900 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.1500
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, CL.2500 Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 150LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 300LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 400LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 600LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 900LB
Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 1500LB Mặt bích hàn cổ ASTM A350 Grade LF787, 2500LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 150 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 300
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 400 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 600
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 900 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 1500
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, Class 2500 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500 LBS WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500 LBS
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500#
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500# WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500 PSI WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500 PSI
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.150 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.300
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.400 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.600
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.900 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.1500
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, CL.2500 WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 150LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 300LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 400LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 600LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 900LB
WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 1500LB WN-Mặt bích ASTM A350 Grade LF787, 2500LB
Tiêu chuẩn - Standard
ASME B16.5 ANSI B16.5
ASME B16.47 Series B ANSI B16.47 Series B
ASME B16.47 Series A ANSI B16.47 Series A
API 605 MSS SP44
Standard  Marking: MSS SP-25  Flange facings: MSS SP-6
Power Piping: ASME B31.1 Power Piping: ANSI B31.1

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838