}

Mặt bích hàn ASTM A350 Grade LF6, Classes 1

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4 666 191 71
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
Thông tin chung: Mặt bích hàn ASTM A350 Grade LF6, Classes 1/SA350 Grade LF6, Classes 1 
Tiêu chuẩn ASME B16.5 ANSI B16.5
Tiêu chuẩn đánh dấu MSS SP-25 standard
Flange facings MSS SP-6
Tiêu chuẩn đường ống ASME B31.1 ANSI B31.1
Material Type: Thép carbon và hợp kim thấpASTM A350 Grade LF6, Classes 1
Áp suất: Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 150 Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 300
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 400 Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 600
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 900 Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 1500
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 2500 Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150 LBS
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300 LBS Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400 LBS
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600 LBS Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900 LBS
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500 LBS Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500 LBS
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150 PSI Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300 PSI
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400 PSI Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600 PSI
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900 PSI Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500 PSI
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500 PSI Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150#
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300# Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400#
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600# Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900#
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500# Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500#
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL150 Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL300
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL400 Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL600
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL900 Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL1500
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL2500 Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150LB
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300LB Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400LB
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600LB Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900LB
Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500LB Mặt bích hàn, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500LB
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 150 Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 300
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 400 Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 600
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 900 Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 1500
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 2500 Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150 LBS
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300 LBS Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400 LBS
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600 LBS Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900 LBS
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500 LBS Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500 LBS
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150 PSI Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300 PSI
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400 PSI Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600 PSI
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900 PSI Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500 PSI
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500 PSI Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150#
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300# Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400#
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600# Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900#
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500# Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500#
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL150 Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL300
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL400 Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL600
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL900 Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL1500
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL2500 Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150LB
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300LB Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400LB
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600LB Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900LB
Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500LB Mặt bích hàn cắm, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500LB
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 150 Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 300
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 400 Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 600
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 900 Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 1500
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Class 2500 Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150 LBS
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300 LBS Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400 LBS
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600 LBS Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900 LBS
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500 LBS Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500 LBS
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150 PSI Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300 PSI
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400 PSI Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600 PSI
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900 PSI Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500 PSI
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500 PSI Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150#
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300# Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400#
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600# Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900#
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500# Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500#
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL150 Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL300
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL400 Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL600
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL900 Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL1500
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, CL2500 Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 150LB
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 300LB Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 400LB
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 600LB Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 900LB
Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 1500LB Mặt bích hàn lồng, thép hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, 2500LB
Socket Bore (Lỗ khoan)
SCH 5S SCH 10S SCH 20S SCH 30 SCH STD SCH 40S
SCH 60 SCH XS SCH  80S SCH 100 SCH 120 SCH 160
SCH XXS SCH XX.H        
Flange Faces
Raised Face, Mặt bích hàn RF- Mặt bích hàn RF - SW Mặt bích
Flat Face, Mặt bích hàn FF-Mặt bích hàn FF - SW Mặt bích
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn RTJ - Mặt bích hàn RTJ - SW Mặt bích
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn T&G - Mặt bích hàn T&G - SW Mặt bích
Male-and-Female, Mặt bích hàn M&F - Mặt bích hàn M&F - SW Mặt bích
Large Male & Female, Socket Weld Flange  Small Male & Female, Mặt bích hàn
Stock Finish, Mặt bích hàn Smooth Face Finish, Mặt bích hàn SF - SW Mặt bích
Flange face finish
Stock Finish - Mặt bích hàn SF - Mặt bích hàn SF - SW Mặt bích
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn Smooth Finish - Mặt bích hàn Cold Water Finish - Mặt bích hàn
Spiral Serrated - Mặt bích hàn Concentric Serrated - Mặt bích hàn
Search google products ( xu hướng tiìm kiếm Google)
Mặt bích hàn cắm, thép rèn hợp kim, ASTM A350 Grade LF6, Classes 1
Mặt bích hàn lồng, thép rèn hợp kim, ASTM A350 Grade LF6, Classes 1
Mặt bích hàn thépr èn hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1
Mặt bích thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, SW
Mặt bích thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF6, Classes 1, Socket Weld

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838