}

Giảm lệch tâm, thép A234, Grade WP12 Class 1

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
Mô tả chỉ tiết: Giảm lệch tâm ASTM A234 / SA234, Grade WP12 Class 1
Tên sản phẩm:  Giảm lệch tâm, thép A234, Grade WP12 Class 1
Name: Concentric reducer A234 Grade WP12 Class 1 Côn giảm lệch tâm, thép A234 Grade WP12 Class 1
Bầu giảm lệch tâm, thép A234 Grade WP12 Class 1
Thóp giảm lệch tâm, thép A234 Grade WP12 Class 1
Giảm lệch tâm, thép A234 Grade WP12 Class 1, mạ kẽm
Côn giảm lệch tâm, thép A234 Grade WP12 Class 1, tráng kẽm
Bầu giảm lệch tâm, thép A234 Grade WP12 Class 1, zinc-coated
Thóp giảm lệch tâm, thép A234 Grade WP12 Class 1, dipped galvanized
Name:  Con. reducer A234 Grade WP12 Class 1 Giảm lệch tâm thép đúc
Côn giảm lệch tâm thép hàn
Thóp giảm đổng tâm thép đen
Bầu giảm lệch tâm thép mạ kẽm
Lớp học phù hợp cho các lớp WP (Fitting Classes for WP Grades)
Class Construction  Non-destructive Examination
ASTM A234 Grade WP12 Class 1-S Seamless  None
ASTM A234 Grade WP12 Class 1-W  Welded Radiography or Ultrasonic
ASTM A234 Grade WP12 Class 1-WX Welded Radiography
ASTM A234 Grade WP12 Class 1-WU Welded Welded Ultrasonic
Vật liệu > Material: Tê thép ASTM A234/SA234
ASTM A234 Grade WPB ASTM A234 Grade WPC ASTM A234 Grade WP1
ASTM A234 Grade WP12 Class 1 ASTM A234 Grade WP12 Class 2 ASTM A234 Grade WP12 Class 3
ASTM A234 Grade WP11 Class 1 ASTM A234 Grade WP11 Class 2 ASTM A234 Grade WP11 Class 3
ASTM A234 Grade WP22 Class 1 ASTM A234 Grade WP22 Class 2 ASTM A234 Grade WP22 Class 3
ASTM A234 Grade WP5 ASTM A234 Grade WP5, Class 1 ASTM A234 Grade WP5, Class 3
ASTM A234 Grade WP9 ASTM A234 Grade WP9, Class 1 ASTM A234 Grade WP9, Class 3
ASTM A234 Grade WPR ASTM A234 Grade WP91 ASTM A234 Grade WP911
Vật liệu lót /  Material Lined  / Lining 
 lót Teflon ( PTFE) Xi măng vữa lót   lót epoxy lỏng  lót thủy tinh
 lót epoxy ngoại quan (FBE)  lót Polyetylen  nhựa đường bitum  lót PFA
 lót bitum  lót kẽm  lót mạ kẽm  lót cao su
 lót NRB  lót bằng nhựa Polypropylen (PP)  nhựa lót Ethylene Tetrafluoroetylen (ETFE)
 lót ETFE  lót PVDF  lót bằng nhựa Polyvinylidene (PVDF)  lót EFP
 lót kiềm Perfluoroalkoxy  mạ kẽm  tráng kẽm  
Material Lined  / Lining 
Teflon (PTFE)  Lined  Teflon (PTFE) Lining  Cement mortar Lined 
Cement mortar Lining  Liquid epoxy Lined  Liquid epoxy Lining 
Glass Lined  Glass Lining  Fusion bonded epoxy (FBE) Lining 
Fusion bonded epoxy (FBE) Lined  Polyethylene Lining  Bituminous asphalt Lined 
Polyethylene Lined  Bituminous asphalt Lining  bitum Lined 
bitum Lining  Zinc Lined  Zinc Lining 
galvanized Lined  galvanized Lining  PFA-Lined 
PFA Lining  Rubber Lined  NRB Lined 
Rubber Lining  NRB Lining  Polypropylene (PP) Lined 
Polypropylene (PP) Lining  Ethylene tetraflurorethylene Lined  Ethylene tetraflurorethylene Lining 
ETFE Lined  ETFE Lining  polytetrafluroethylene Lined 
polytetrafluroethylene Lining   Polyvinylidene Fluoride Lined  PVDF Lining 
Polyvinylidene Fluoride Lining  Perfluoroalkoxy alkane Lined  PVDF Lined 
Fluorinated ethylene propylene Lined  Fluorinated ethylene propylene Lining 
EFP Lined  EFP Lining     
Lớp phủ  ( tráng) >  Coating ( Coated s)
 Polyetylen ba lớp (3LPE)  3 lớp Polypropylene (3LPP)  nhựa Polypropylene (PUR)
 Epoxy ngoại quan (FBE) Men nhựa đường và  polyurethane (PUR) Epoxy ngoại quan và ngoại quan lỏng, 
 sơn 3 lớp Polyolefin  sơn Polyolefin 2 lớp Fusion Epoxy phủ 
 Lớp phủ Polyolefin 1 lớp Lớp phủ hiệu quả dòng chảy cho đường  dẫn khí
Lớp phủ Epoxy lỏng cho đường  dẫn nước
 phủ 3LPE (Polyurethane 3 lớp bên ngoài)  phủ 3 PP (Polypropylene 3 lớp bên ngoài)  phủ FBE (lớp phủ FBE bên ngoài)
 phủ FBE (Epoxy ngoại quan ngoại quan)  phủ chất lỏng (Lớp phủ chất lỏng bên ngoài) phủ Xi măng vữa lót
 phủ (Lớp phủ PP / PE 3 lớp)  phủ (Lớp phủ FBE bên ngoài)  phủ PU (Lớp phủ bọt PU)
 phủ PP (Lớp phủ bọt PP)  sơn đen  ngâm phốt phát
 mạ kẽm nhúng nóng  tráng kẽm  tráng kẽm nhúng nóng
 kẽm kẽm lạnh  ngâm trong dầu    
 Coating ( Coated s)
Three-layer Polyethylene (3LPE)   3 layers Polypropylene (3LPP)  Epoxy 
Polypropylene (PUR)  Fusion Bonded Epoxy (FBE)  pickl.
3-Layer Polyolefin Coatings  Asphalt enameled and polyurethane (PUR)  soaked in oil
2-Layer Polyolefin Coatings  Fusion Bonded and Liquid Bonded Epoxy,  galvanized
Fusion Bonded Epoxy Coating 1-Layer Polyolefin Coatings 3 Layer PP/PE Coating
3 LPE (External 3 Layer Polyethylene) Flow Efficiency Coatings for gas lines
Liquid Epoxy Coatings for water lines
pickled
3 LPP (External 3 Layer Polypropylene) FBE (External Fusion Bonded Epoxy External Liquid Coating
Internal Liquid Lining External FBE Coating Internal FBE Lining
Cement Mortar Lining Concrete Weight Coating PU Foam Coating
Black Coated PP Foam Coating phosphated
zinc coated hot dipped galvanized hot-dipped zinc-coated oiled and plugged
pickled and oiled cold galvanized external protection
Tìm kiếm trên Google: Tê thép A234 Grade WP12 Class 1
Tên sản phẩm Vật liệu Chiều dày Kết nối kết thúc Tiêu chuẩn 
Name  Material Wall Thickness
Schedule
Type of Bevelled Ends Standard
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XXS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XX.H Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XXS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XX.H Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XXS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XX.H Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XXS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm lệch tâm ASTM A234 Grade WP12 Class 1 WP12 Class 1-S, (WP12 Class 1-W) SCH XX.H Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Tiêu chuẩn - Standard
Dimension: ASME B16.9 Dimension: ANSI B16.9
Butt welding: ASME B16.25 Butt welding: ANSI B16.25
BW: ASME B16.25 BW: ANSI B16.25

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838