}

Giảm đồng tâm, thép A420 Grade WPL3

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4 666 191 71
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Mô tả chỉ tiết: Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3
Tên sản phẩm:  Giảm đồng tâm, thép A420 Grade WPL3
Name: Concentric reducer A420 Grade WPL3 Côn giảm đồng tâm, thép A420 Grade WPL3
Bầu giảm đồng tâm, thép A420 Grade WPL3
Thóp giảm đồng tâm, thép A420 Grade WPL3
Giảm đồng tâm, thép A420 Grade WPL3, mạ kẽm
Côn giảm đồng tâm, thép A420 Grade WPL3, tráng kẽm
Bầu giảm đồng tâm, thép A420 Grade WPL3, zinc-coated
Thóp giảm đồng tâm, thép A420 Grade WPL3, dipped galvanized
Name: Con. reducer A420 Grade WPL3 Giảm đồng tâm thép đúc
Côn giảm đồng tâm thép hàn
Thóp giảm đổng tâm thép đen
Bầu giảm đồng tâm thép mạ kẽm
Lớp học phù hợp cho các lớp WP (Fitting Classes for WP Grades)
Class Construction  Non-destructive Examination
ASTM A420 Grade WPL3-S Seamless  Thép liền mạch None
ASTM A420 Grade WPL3-W  Welded Thép hàn - Welded Radiography or Ultrasonic
ASTM A420 Grade WPL3-WX Welded Thép hàn - Welded Radiography
ASTM A420 Grade WPL3-WU Welded Thép hàn - Welded Welded Ultrasonic
Độ dày của tường - Dimension Wall Thickness 
SCH 5 SCH 10 SCH 30 SCH STD SCH 40 SCH 60
SCH XS SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 160 SCH XXS
SCH XX.H Schedule 5 Schedule 10 Schedule 20 Schedule 30 Schedule STD
Schedule 40 Schedule 60 Schedule XS Schedule 80  Schedule 100 Schedule 120
Schedule 140 Schedule 160 Schedule XXS Schedule .XXH
Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 5 Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 10 Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 20
Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 30 Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH STD Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 40
Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 60 Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH XS Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 80
Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 100 Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 120 Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH 160
Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH XX.S Concentric Reducer A420 Grade WPL3, SCH XX.H  
American Society for Testing and Materials
Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Low- ASTM A420 / SA420
ASTM A420 Grade WPL3 ASTM ASTM A420 Grade WPL6 ASTM ASTM A420 Grade WPL8
ASTM A420 Grade WPL9 ASTM A420 Grade WPL3C ASTM A420 Grade WPL8D
Vật liệu lót /  Material Lined  / Lining 
 lót Teflon ( PTFE) Xi măng vữa lót   lót epoxy lỏng  lót thủy tinh
 lót epoxy ngoại quan (FBE)  lót Polyetylen  nhựa đường bitum  lót PFA
 lót bitum  lót kẽm  lót mạ kẽm  lót cao su
 lót NRB  lót bằng nhựa Polypropylen (PP)  nhựa lót Ethylene Tetrafluoroetylen (ETFE)
 lót ETFE  lót PVDF  lót bằng nhựa Polyvinylidene (PVDF)  lót EFP
 lót kiềm Perfluoroalkoxy  mạ kẽm  tráng kẽm  
Material Lined  / Lining 
Teflon (PTFE)  Lined  Teflon (PTFE) Lining  Cement mortar Lined 
Cement mortar Lining  Liquid epoxy Lined  Liquid epoxy Lining 
Glass Lined  Glass Lining  Fusion bonded epoxy (FBE) Lining 
Fusion bonded epoxy (FBE) Lined  Polyethylene Lining  Bituminous asphalt Lined 
Polyethylene Lined  Bituminous asphalt Lining  bitum Lined 
bitum Lining  Zinc Lined  Zinc Lining 
galvanized Lined  galvanized Lining  PFA-Lined 
PFA Lining  Rubber Lined  NRB Lined 
Rubber Lining  NRB Lining  Polypropylene (PP) Lined 
Polypropylene (PP) Lining  Ethylene tetraflurorethylene Lined  Ethylene tetraflurorethylene Lining 
ETFE Lined  ETFE Lining  polytetrafluroethylene Lined 
polytetrafluroethylene Lining   Polyvinylidene Fluoride Lined  PVDF Lining 
Polyvinylidene Fluoride Lining  Perfluoroalkoxy alkane Lined  PVDF Lined 
Fluorinated ethylene propylene Lined  Fluorinated ethylene propylene Lining 
EFP Lined  EFP Lining     
Lớp phủ  ( tráng) >  Coating ( Coated s)
 Polyetylen ba lớp (3LPE)  3 lớp Polypropylene (3LPP)  nhựa Polypropylene (PUR)
 Epoxy ngoại quan (FBE) Men nhựa đường và  polyurethane (PUR) Epoxy ngoại quan và ngoại quan lỏng, 
 sơn 3 lớp Polyolefin  sơn Polyolefin 2 lớp Fusion Epoxy phủ 
 Lớp phủ Polyolefin 1 lớp Lớp phủ hiệu quả dòng chảy cho đường  dẫn khí
Lớp phủ Epoxy lỏng cho đường  dẫn nước
 phủ 3LPE (Polyurethane 3 lớp bên ngoài)  phủ 3 PP (Polypropylene 3 lớp bên ngoài)  phủ FBE (lớp phủ FBE bên ngoài)
 phủ FBE (Epoxy ngoại quan ngoại quan)  phủ chất lỏng (Lớp phủ chất lỏng bên ngoài) phủ Xi măng vữa lót
 phủ (Lớp phủ PP / PE 3 lớp)  phủ (Lớp phủ FBE bên ngoài)  phủ PU (Lớp phủ bọt PU)
 phủ PP (Lớp phủ bọt PP)  sơn đen  ngâm phốt phát
 mạ kẽm nhúng nóng  tráng kẽm  tráng kẽm nhúng nóng
 kẽm kẽm lạnh  ngâm trong dầu    
 Coating ( Coated s)
Three-layer Polyethylene (3LPE)   3 layers Polypropylene (3LPP)  Epoxy 
Polypropylene (PUR)  Fusion Bonded Epoxy (FBE)  pickl.
3-Layer Polyolefin Coatings  Asphalt enameled and polyurethane (PUR)  soaked in oil
2-Layer Polyolefin Coatings  Fusion Bonded and Liquid Bonded Epoxy,  galvanized
Fusion Bonded Epoxy Coating 1-Layer Polyolefin Coatings 3 Layer PP/PE Coating
3 LPE (External 3 Layer Polyethylene) Flow Efficiency Coatings for gas lines
Liquid Epoxy Coatings for water lines
pickled
3 LPP (External 3 Layer Polypropylene) FBE (External Fusion Bonded Epoxy External Liquid Coating
Internal Liquid Lining External FBE Coating Internal FBE Lining
Cement Mortar Lining Concrete Weight Coating PU Foam Coating
Black Coated PP Foam Coating phosphated
zinc coated hot dipped galvanized hot-dipped zinc-coated oiled and plugged
pickled and oiled cold galvanized external protection
Tìm kiếm trên Google: Tê thép A420 Grade WPL3
Tên sản phẩm Vật liệu Chiều dày Kết nối kết thúc Tiêu chuẩn 
Name  Material Wall Thickness
Schedule
Type of Bevelled Ends Standard
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XXS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XX.H Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XXS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Bầu giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XX.H Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XXS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Côn giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XX.H Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 5 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 10 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 20 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 30 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH STD Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 40 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 60 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 80 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 100 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 120 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 140 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH 160 Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XXS Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Thóp giảm đồng tâm ASTM A420 Grade WPL3 Seamless - welded SCH XX.H Butt weld > (BW) ASME / ANSI B16.9
Tiêu chuẩn - Standard
Dimension: ASME B16.9 Dimension: ANSI B16.9
Butt welding: ASME B16.25 Butt welding: ANSI B16.25
BW: ASME B16.25 BW: ANSI B16.25

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838