}

Đầu cắm tròn thép rèn hợp kim ASTM A350 Grade LF5

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp: Tapgroup internation.,Js
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 933 86 77 86
Email: info@tapgroup.vn
Website: http://tapgroup.com.vn
Tình trạng hàng: 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Nguồn gốc xuất xứ: China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand
Round Plug ASTM A350 Grade LF5 is included in the list of Forged Steel Fittings
Name:          Thread Round Plug ASTM A350 Grade LF5 
Description: Round Plug  ASTM A350 Grade LF5 / SA350 Grade LF5
Standard ASME B16.11 ANSI B16.11
Marking MSS SP-25 standard
Connection type end Thread Male NPT Screw M-NPT
Search google: Round Plug ASTM A350 Grade LF5
Thread Round Plug A350 Grade LF5 Screw Round Plug A350 Grade LF5
Thread Round Plug A350 Grade LF5 Screw Round Plug A350 Grade LF5
Round Plug A350 Grade LF5 Round Plug A350 Grade LF5
Thread Round Plug A350 Grade LF5 Screw Round Plug A350 Grade LF5
Male NPT, Round Plug A350 Grade LF5  M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5
Male NPT, Round Plug A350 Grade LF5  M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5
Round Plug A350 Grade LF5, Galvanized Round Plug A350 Grade LF5, Hot dipped galvanized
Round Plug A350 Grade LF5, Zinc Coated  Forged Steel ASTM A350 Grade LF5, Round Plug
Carbon Steel ASTM A350 Grade LF5, Round Plug Round Plug ASTM A350 Grade LF5
Round Plug A350 Grade LF5, Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, M-NPT
Material: Carbon and Low-Alloy Steel Forged (Forging)
ASTM A350 Grade LF5 SA350 Grade LF5
Pressure Rating: Round Plug ASTM A350 Grade LF5
Thread Round Plug A350 Grade LF5, Class 1000 Thread Round Plug A350 Grade LF5, Class 1500
Thread Round Plug A350 Grade LF5, Class 2000 Thread Round Plug A350 Grade LF5, Class 3000
Thread Round Plug A350 Grade LF5, Class 6000 Thread Round Plug A350 Grade LF5, Class 9000
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1000 LBS Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1500 LBS
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 2000 LBS Thread Round Plug A350 Grade LF5, 3000 LBS
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 6000 LBS Thread Round Plug A350 Grade LF5, 9000 LBS
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1000# Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1500#
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 2000# Thread Round Plug A350 Grade LF5, 3000#
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 6000# Thread Round Plug A350 Grade LF5, 9000#
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1000 PSI Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1500#
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 2000# Thread Round Plug A350 Grade LF5, 3000#
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 6000# Thread Round Plug A350 Grade LF5, 9000#
Thread Round Plug A350 Grade LF5, CL1000 Thread Round Plug A350 Grade LF5, CL1500
Thread Round Plug A350 Grade LF5, CL2000 Thread Round Plug A350 Grade LF5, CL3000
Thread Round Plug A350 Grade LF5, CL6000 Thread Round Plug A350 Grade LF5, CL9000
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1000LB Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1500LB
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 2000LB Thread Round Plug A350 Grade LF5, 3000LB
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 6000LB Thread Round Plug A350 Grade LF5, 9000LB
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1000 PSI Thread Round Plug A350 Grade LF5, 1500 PSI
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 2000 PSI Thread Round Plug A350 Grade LF5, 3000 PSI
Thread Round Plug A350 Grade LF5, 6000 PSI Thread Round Plug A350 Grade LF5, 9000 PSI
Screw Round Plug A350 Grade LF5, Class 1000 Screw Round Plug A350 Grade LF5, Class 1500
Screw Round Plug A350 Grade LF5, Class 2000 Screw Round Plug A350 Grade LF5, Class 3000
Screw Round Plug A350 Grade LF5, Class 6000 Screw Round Plug A350 Grade LF5, Class 9000
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1000 LBS Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1500 LBS
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 2000 LBS Screw Round Plug A350 Grade LF5, 3000 LBS
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 6000 LBS Screw Round Plug A350 Grade LF5, 9000 LBS
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1000# Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1500#
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 2000# Screw Round Plug A350 Grade LF5, 3000#
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 6000# Screw Round Plug A350 Grade LF5, 9000#
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1000 PSI Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1500#
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 2000# Screw Round Plug A350 Grade LF5, 3000#
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 6000# Screw Round Plug A350 Grade LF5, 9000#
Screw Round Plug A350 Grade LF5, CL1000 Screw Round Plug A350 Grade LF5, CL1500
Screw Round Plug A350 Grade LF5, CL2000 Screw Round Plug A350 Grade LF5, CL3000
Screw Round Plug A350 Grade LF5, CL6000 Screw Round Plug A350 Grade LF5, CL9000
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1000LB Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1500LB
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 2000LB Screw Round Plug A350 Grade LF5, 3000LB
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 6000LB Screw Round Plug A350 Grade LF5, 9000LB
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1000 PSI Screw Round Plug A350 Grade LF5, 1500 PSI
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 2000 PSI Screw Round Plug A350 Grade LF5, 3000 PSI
Screw Round Plug A350 Grade LF5, 6000 PSI Screw Round Plug A350 Grade LF5, 9000 PSI
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, Class 1000 M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, Class 1500
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, Class 2000 M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, Class 3000
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, Class 6000 M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, Class 9000
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1000 LBS M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1500 LBS
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 2000 LBS M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 3000 LBS
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 6000 LBS M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 9000 LBS
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1000# M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1500#
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 2000# M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 3000#
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 6000# M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 9000#
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1000# M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1500#
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 2000# M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 3000#
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 6000# M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 9000#
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, CL1000 M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, CL1500
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, CL2000 M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, CL3000
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, CL6000 M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, CL9000
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1000LB M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1500LB
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 2000LB M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 3000LB
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 6000LB M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 9000LB
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1000 PSI M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 1500 PSI
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 2000 PSI M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 3000 PSI
M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 6000 PSI M-NPT, Round Plug A350 Grade LF5, 9000 PSI
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, Class 1000 Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, Class 1500
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, Class 2000 Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, Class 3000
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, Class 6000 Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, Class 9000
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1000 LBS Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1500 LBS
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 2000 LBS Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 3000 LBS
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 6000 LBS Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 9000 LBS
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1000# Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1500#
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 2000# Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 3000#
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 6000# Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 9000#
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1000# Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1500#
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 2000# Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 3000#
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 6000# Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 9000#
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, CL1000 Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, CL1500
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, CL2000 Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, CL3000
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, CL6000 Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, CL9000
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1000LB Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1500LB
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 2000LB Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 3000LB
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 6000LB Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 9000LB
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1000 PSI Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 1500 PSI
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 2000 PSI Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 3000 PSI
Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 6000 PSI Male NPT Round Plug A350 Grade LF5, 9000 PSI
Connection type ends
Thread NPT ASME B1.20.1 Female NPT
F-NTP
NPT-F
Socket weld x Female NPT
SW x F-NPT
Thread ISO 7/1 Female ISO 7/1
 Male ISO 7/1
Thread ISO 7R
Thread  ISO 7/1 Rp
Thread  ISO 7 Rc

Thread BSPP = British BSPP
BS-2779 
BSPP
BSPF
BSPP
BSPT 
 BSPF
BSPM
 BSP
BS-2779
American National Standard Pipe Thread - national pipe thread (NPT)
Abbreviation Shorthand expansion Full name
NPT National pipe taper American National Standard Taper Pipe Thread
NPS National pipe straight American National Standard Straight Pipe Thread
NPSC National pipe straight–coupling American National Standard Straight Pipe Thread for Couplings
NPSF National pipe straight–fuel Dryseal USA (American) Standard Fuel Internal Straight Pipe Thread
NPSH National pipe straight–hose American National Standard Straight Pipe Thread for Hose Couplings
NPSI National pipe straight–intermediate Dryseal USA (American) Standard Intermediate Internal
Straight Pipe Thread
NPSI National pipe straight–intermediate Dryseal USA (American) Standard Intermediate Internal
Straight Pipe Thread
NPSL National pipe straight–locknut American National Standard Straight Pipe Thread for Loose-fitting
Mechanical Joints with Locknuts
NPSM National pipe straight–mechanical American National Standard Straight Pipe Thread for
Free-fitting Mechanical Joints
NPTF National pipe taper–fuel Dryseal USA (American) Standard Taper Pipe Thread
NPTR National pipe taper–railing American National Standard Taper Pipe Thread for Railing Joints
PTF-SAE SHORT Pipe taper, fuel, SAE, short Dryseal SAE Short Taper Pipe Thread
BSPT British Standard Pipe Taper  
BSPP British Standard Pipe Parallel
These standard pipe threads are formally referred to by the following sequence of blocks
G external and internal parallel Thread ISO 7/1 
R external taper (ISO 7)
Rp internal parallel (ISO 7/1)
Rc internal taper (ISO 7/1)
Rs  external parallel
Standard
ASME  B16.11 ANSI B16.11
ASME B31.1 ANSI B31.1
Search google products
Carbon Steel Forgings ASTM A350 Grade LF5, Round Plug
Carbon Steel Forged ASTM A350 Grade LF5, Round Plug
Thread Round Plug ASTM A350 Grade LF5
Screw Round Plug ASTM A350 Grade LF5
Round Plug ASTM A350 Grade LF5, Screw
Thread Round Plug ASTM A350 Grade LF5
Screw Round Plug ASTM A350 Grade LF5
Round Plug A350 Grade LF5 Female NPT
Round Plug A350 Grade LF5 F-NPT
M-NPT, Round Plug
Round Plug A350 Grade LF5, Screw x M-NPT
Round Plug, ASTM A350 Grade LF5, Galvanized
Round Plug, ASTM A350 Grade LF5, Zinc Coated 
Round Plug, ASTM A350 Grade LF5, Hot dipped galvanized

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Mai

purchasing02-@tapgroup.vn
+84 975 031 835
+84 975 031 835

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838